Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

Ακρόαση υπόθεσης της Gas και της Dubois κατά Γαλλίας 25951/07Ακρόαση για την άρνηση της αίτησης μιας γυναίκας να παιδοθετήσει τη κόρη της συντρόφισάς της.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διοργανώνει Ακρόαση σήμερα 12 Απριλίου 2011 στις 9 π.μ. στην υπόθεση της Gas και της Dubois κατά Γαλλίας (αριθ. υπόθεσης 25951/07)

Η ακρόαση θα μεταδοθεί από τις 2.30 μ.μ. στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου (www.echr.coe.int).

Μετά τη συνεδρίαση του Δικαστηρίου θα αρχίσει τις εργασίες της, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατ' ιδίαν. Η απόφασή της υπόθεσης, ωστόσο, θα γίνει σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι προσφεύγουσες, Valérie Gas και Nathalie Dubois, Γαλλίδες υπήκοοι που γεννήθηκαν το 1961 και 1965 αντίστοιχα και ζουν στη Clamart (Γαλλία). Συζούν από το 1989. Τον Σεπτέμβριο του 2000 Nathalie Dubois γέννησε στη Γαλλία μια κόρη, την Α., η οποία είχε συλληφθεί στο Βέλγιο με ιατρικώς υποβοηθούμενη γονιμοποίηση από ανώνυμο δωρητή. Η κόρη δεν έχει δημιουργήσει γονικό δεσμό με τον πατέρα, σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο. Έχει ζήσει όλη τη ζωή της στην κοινή οικία των προσφευγουσών. Τον Απρίλιο 2002 η κα Gas και η κα. Dubois σύναψαν σύμφωνο συμβίωσης.

Στις 3 Μαρτίου 2006 η κα Gas αιτήθηκε στο δικαστήριο της Nanterre για μια απλή παιδοθεσία 1 διάταξη σε σχέση με την κόρη της συντρόφισά της, η συντρόφισά της είχε δώσει τη ρητή συγκατάθεση της ενώπιον συμβολαιογράφου. Στις 4 Ιουλίου 2006, το δικαστήριο παρατήρησε ότι οι νομικές προϋποθέσεις για την παιδοθεσία είχαν τηρηθεί και ότι είχε αποδειχθεί ότι η κα Gas και η κα. Dubois ήταν ενεργές και από κοινού συμμετέχουν στην ανατροφή της κόρης, τη φροντίδα και την αγάπη προς την εμφάνιση της. Ωστόσο, απέρριψε την αίτηση με την αιτιολογία ότι η παιδοθεσία θα έχει νομικές συνέπειες αντίθετες με τις προθέσεις των εναγουσών και το συμφέρον του παιδιού, μεταφέροντας τη γονική εξουσία της θετής γονέα και, συνεπώς, να στερηθεί η βιολογική μητέρα των δικαιωμάτων της όσον αφορά την κόρη. Το Εφετείο των Βερσαλλιών επικύρωσε την απόρριψη, θεωρώντας πως οι έννομες συνέπειες της αιτούμενης δεν ήταν συμβατές με το συμφέρον του παιδιού. Οι προσφεύγουσες άσκησαν έφεση η οποία περιορίζεται σε νομικά ζητήματα, αλλά δεν ακολούθησε την έκκληση για τη σύναψή της, πιστεύοντας ότι δεν είχε καμία προοπτική επιτυχίας λαμβανομένης υπόψη της πρόσφατης νομολογίας του Ακυρωτικού Δικαστηρίου στο θέμα.

Οι προσφεύγουσες καταγγέλουν-παραπονούνται την απόρριψη της αίτησης της κας Gas να παιδοθετήσει τη κόρη της κα. Dubois. Υποστηρίζουν ότι η απόφαση αυτή προσέβαλε το δικαίωμά τις στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής τις ζωής και εισάγουν διακρίσεις, κατά παράβαση του άρθρου 14 (απαγόρευση διακρίσεων).

1 Απλή παιδοθεσία είναι μια μορφή παιδοθεσίας, η οποία παρέχει μια δεύτερη-δευτερεύουσα νομική σχέση γονέα-παιδιού που πρέπει να καθιερωθεί, εκτός από την πρότυπη-αρχική σχέση γονέα-παιδιού βασισμένη σε δεσμούς αίματος (σε αντιδιαστολή με την πλήρη παιδοθεσία, όπου η νέα νομική σχέση αντικαθιστά την αρχική). Το παιδοθετημένο παιδί διατηρεί τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των κληρονομικών δικαιωμάτων, που απορρέουν από την αρχική σχέση. Η απλή παιδοθεσία δημιουργεί επίσης μια ισοδύναμη σχέση γονέα-παιδιού σε μια σχέση της δικαιολογημένης καθόδου μεταξύ της θετής γονέα και της παιδοθετούμενης. Συνεπάγεται αμοιβαίες υποχρεώσεις όσον αφορά τη συντήρηση, τη δημιουργία ενός αποκλειστικής μοίρας-μερίδας, (αποθεματικό κληρονομίας) και τους περιορισμούς του γάμου, καθώς και τη μεταφορά του επωνύμου της θετής γονέα στο παιδί (μέσω της προσθήκης του στο επωνύμου του παιδιού ή με την αντικατάστασή του).
Όταν μια ανήλικη που παιδοθετήθηκε αφορά, απλή παιδοθεσία τα αποτελέσματα (σύμφωνα με το άρθρο 365 του Αστικού Κώδικα), στη μεταφορά της γονικής εξουσίας στη θετή γονέα, η βιολογική γονέας ή οι γονείς ως εκ τούτου παύει να ασκεί τη γονική μέριμνα. Ωστόσο, ο νόμος (το ίδιο άρθρο του Αστικού Κώδικα) προβλέπει την εξαίρεση από τη μεταβίβαση της γονικής εξουσίας, όπου η παιδοθετούμενη είναι το παιδί της συζύγου της-του: σε τέτοιες περιπτώσεις, η θετή γονέας ασκεί τη γονική μέριμνα από κοινού με την σύζυγο της-του. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τα μέρη που έχουν σύμφωνο συμβίωσης σε συνδυασμό με το άρθρο 8 (δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Διαδικασία
Η αίτηση υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 15 Ιουνίου 2007. Κοινοποιήθηκε στις γαλλικές αρχές στις 19 Μαΐου 2009 και κρίθηκε παραδεκτή στις 31 Αυγούστου 2010.
Η Διεθνής Ομοσπονδία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (FIDH), η Διεθνής Επιτροπή Νομικών (ICJ), η ILGA-Europe, η Ένωση Παιδοθεσίας και Κηδεμονίας της Αγγλίας (BAAF) και το Δίκτυο Ένωσης Ευρωπαϊκών Lgbtiq Οικογενειών (NELFA) έχουν εξουσιοδοτηθεί να παρεμβαίνουν - από κοινού - ως τρίτοι στο πλαίσιο της διαφοράς (άρθρο 36 της Σύμβασης). Στις 7 Φεβρουαρίου 2011, τις είχε επιτραπεί να λάβουν μέρος στην ακρόαση.

O Dean Spielmann Λουξεμβούργο Πρόεδρος
ο Jean-Paul Costa Γαλλία
Karel Jungwiert Τσεχία
Boštjan M. Zupančič Σλοβενία
ο Mark Villiger Λίχνεστάϊν
η Isabelle Berro-Lefèvre Μονακό
Ganna Yudkivska Ουκρανία
η Angelika Nußberger Γερμανία
η Ann Power Ιρλανδία
η Elisabet Fura Σουηδία
και η Claudia Westerdiek γραματεία

Η Anne-Françoise Tissier διορισμένη εκπροσώπισα
ο Jean-Christophe Gracia σύμβουλος
η Clémentine Blanc, Marie-Aude Recher Lambey, Aurore Talbot, Marianne Schultz, Josiane Spiteri και η Emmanuelle Topin δικηγορίνες

Για τις προσφεύγουσες
η Caroline Mecary και Yann Streiff σύμβουλοι
Tewfik Bouzenoune

Για τα τρίτα μέρη
ο Robert Wintemute, δικηγόρος


Την είδηση την βρήκαμε στις 12.4.11 και την μεταφράσαμε από την European Court of Human Rights στην http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=open&documentId=884283&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649


http://lesbianbimafia.blogspot.com/2011/04/gas-dubois.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΠΛΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΟΥΣΤΟ