Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Αυστρία: Λαϊκή υπερκομματική πρωτοβουλία για την έξοδο από την ΕΕ.


ΟΛΟΙ ΠΛΕΟΝ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΗΣ ΕΕ...

Από τον Helmut Schramm, Überparteiliche Plattform für den Austritt aus der EU.

Λαϊκή υπερκομματική πρωτοβουλία για την έξοδο από την ΕΕ, για να σωθούν τα υπαρξιακά θεμέλια της Αυστρίας
Σε απάντηση της προσπάθειας για μία βίαιη επιβολή της Συνθήκης της Λισαβόνας, ομάδα πολιτών δρομολόγησε μια εθνική πρωτοβουλία για να εξασφαλιστεί η έξοδος της Αυστρίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πρόκειται πρώτα - πρώτα να εξασφαλιστεί η πολιτική ελευθερία των πολιτών και να διασωθεί η υπαρξιακή βάσης της Αυστρίας: (επαν-) ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς προστατευμένη από εξωτερικές κρίσεις, σύσταση ενός κράτους πρόνοιας, που είναι δυνατόν μόνο στα πλαίσια ανεξαρτήτων κρατών, ανάκτηση της παραδοσιακής ουδετερότητας αναφορικά με την εξωτερική πολιτική, ελευθερία αποδοχής ή απόρριψης των ΓΤΤ (Γενετικά Τροποποιημένες Τροφές), επαναφορά ενός εθνικού νομίσματος και εγκαθίδρυση μιας άμεσης δημοκρατίας, σύμφωνα με το ελβετικό μοντέλο.
Τα κυριαρχικά δικαιώματα που μεταβιβάστηκαν στους κοινοτικούς οργανισμούς, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, περιορίζονται και σε συνέπεια αυτού του γεγονότος, δεν είναι δημοκρατικά νομιμοποιημένα.
Δεδομένου ότι πάνω από το 80% των νόμων επιβάλλονται από την ΕΕ με υποχρεωτικές απαιτήσεις, οδηγίες, αποφάσεις και άλλα, δεν υπάρχει πλέον κανένας πολιτικός που να φέρει την ευθύνη για αυτούς τους νόμους.
Ούτε οι βουλευτές, «οι εκπρόσωποι του λαού», ούτε το αυστριακό Συνταγματικό Δικαστήριο δεν αντιτίθενται σε αυτή την αντιδημοκρατική ευρωπαϊκή πολιτική.
Η πλειοψηφία του αυστριακού λαού αντιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έτσι δείχνει η έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Έρευνας Απόψεων της Linz. (Linzer Meinungsforschungsinstitut) IMAS, αποκαλύπτοντας ότι το 54% του πληθυσμού πιστεύει ότι η ΕΕ έχει περισσότερα μειονεκτήματα παρά πλεονεκτήματα για τη χώρα («Wiener Zeitung της 14/15 Αυγούστου).
Τι να κάνουμε;
Οι πολίτες καλούνται να πάρουν πίσω τα πολιτικά τους δικαιώματα και αυτό γίνεται μόνο με την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πρέπει να δοθούν πίσω στον αυστριακό λαό τα πολιτικά του δικαιώματα.
Οικονομία
Οι εγχώριες εταιρίες, έχουν όλο και λιγότερες πιθανότητες να επιβιώσουν σε ένα υπερεθνικό σύστημα.
Η Αυστρία δεν μπορεί να συνάψει εμπορικές συμφωνίες ζωτικής σημασίας για την προστασία της εθνικής της οικονομίας, λόγω της συμμετοχής της στην ΕΕ.
Το διεθνές εμπόριο είναι εξ ολοκλήρου στα χέρια των κεντρικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν κλείσει από την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, ανάμεσα σ αυτές πολλές εταιρείες που παράγουν εμπορεύματα, προσφέροντας στους νέους θέσεις μαθητείας και εργασίας, και συμβάλλουν έντονα στην εθνική οικονομία.
Χωρίς την οικονομική κυριαρχία, ένα κράτος δεν μπορεί να εκπληρώσει την αποστολή του να διασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα και δεν μπορεί ούτε να την διατηρήσει ούτε να την επεκτείνει.
(…)
Κοινωνικό Κράτος
Η υπέρτατη αρχή της ΕΕ, είναι η «ελευθερία της αγοράς», με άλλες λέξεις η ελευθερία της απεριόριστης διακίνησης εμπορευμάτων και υπηρεσιών, ελευθερία της κυκλοφορίας των εργαζομένων, καθώς και η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων.
Το τελευταίο είναι απαραίτητο για τις πολυεθνικές, αφού επιτρέπει μια πολιτική με στόχο το μέγιστο κέρδος, αιτία σημαντικών δυσκολιών για πολλούς ανθρώπους.
Η πολιτική αυτή υποστηρίζεται εδώ και δεκαετίες από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ).
Σε αυτό, η κοινωνική πολιτική απουσιάζει τελείως.
Η απόδειξη δίνεται με τη σταθερή αύξηση της ανεργίας, με τη μείωση των συντάξεων και με το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών που συνεχώς μεγαλώνει.
Ουδετερότητα
Ουδέτερη ορίζεται μια χώρα που διεξάγει τη δική της εξωτερική πολιτική (όπως η Ελβετία), παραμένοντας αυστηρά μακριά από κάθε στρατιωτικό σύμφωνο και συνεπώς υπηρετώντας την ειρήνη.
Λόγω του στρατού της, που συμβάλει και η Αυστρία, η ΕΕ είναι η ίδια ένα στρατιωτικό σύμφωνο.
Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε τη στενή σχέση της με το ΝΑΤΟ, του οποίου η πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ είναι μέλη.
Στο τελευταίο έγγραφο σχετικά με την πολιτική ασφαλείας της αυστριακής ομοσπονδιακής κυβέρνησης, γίνεται λόγος να εμπλακεί η χώρα σε διεθνείς δομές ασφαλείας, το ΝΑΤΟ προσλαμβάνει μεγαλύτερη σημασία, καθώς ενισχύονται οι υποχρεώσεις παροχής βοήθειας και συμμετοχής σε στρατιωτικές αποστολές.
Η Συνθήκη της Λισαβόνας μας υποχρεώνει να βελτιώνουμε συνεχώς τις στρατιωτικές δυνατότητες μας (υποχρέωση στρατικοποίησης) και να συμμετέχουμε, ενδεχομένως, σε πολεμοχαρείς παρεμβάσεις, που συνήθως αναφέρονται ως «αποστολές για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας».
Τέτοιες αποστολές καταλήγουν μερικές φορές σε επιθετικούς πολέμους σε όλο τον κόσμο.
Μόνο με την έξοδο από την ΕΕ, θα είναι δυνατόν να ανακτηθεί η ουδετερότητα ως βάση για την αυστριακή εξωτερική πολιτική.
Ελευθερία αποδοχής η απόρριψης των ΓΤΤ
Λόγω της υποχρεωτικής «απεριόριστης ελευθερίας της αγοράς», δεν είναι δυνατόν για ένα κράτος μέλος της ΕΕ να αποτραπεί η εισαγωγή ΓΤΤ ζωοτροφών, όπως οι πατάτες που καλλιεργούνται βιομηχανικά (Amflora) ή τελειωμένων προϊόντων με βιολογικά μεταλλαγμένα συστατικά ΓΤΟ.
Είναι απολύτως απαραίτητο να γίνει σεβαστή η βούληση των 1,2 εκατομμυρίων Αυστριακών οι οποίοι απορρίπτουν τη γενετική τεχνολογία είτε στη γεωργία είτε σε προϊόντα διατροφής. Οι διεκδικήσεις της λαϊκής πρωτοβουλίας του 1997 για το θέμα αυτό εξακολουθούν να ισχύουν:
1. Καμία τροφή που παράγεται από τα εργαστήρια της γεννητικής μηχανικής στην Αυστρία,
2. Καμία άδεια για την κυκλοφορία ζωντανών ων γεννητικά τροποποιημένα,
3. Κανένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με σχέση τη ζωή.
Η πολιτική της ΕΕ μάς απαγορεύει την προστασία αυτή, οπότε οφείλουμε να αποχωρήσουμε.
Εθνικό νόμισμα
Το εθνικό νόμισμα είναι ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό ενός κράτους.
Η Αυστρία δεν είναι πλέον σε θέση να κατευθύνει την οικονομία της μέσω μιας νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής, για αυτό το λόγο πρέπει να ξαναβρεί το δικό της νόμισμα (το πρώην Σελίνι), για να εξασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα της.
Πρόσφατα, η Αυστρία υποχρεώθηκε να καταβάλει 2,3 δισ. ευρώ για τη λεγόμενη «βοήθεια προς την Ελλάδα» και 12,6 δισ. ευρώ για τη «διάσωση» του ευρώ.
Η διαδικασία αυτή είναι αντισυνταγματική και παραβιάζει τις Συμφωνίες - σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες.
Το αποτέλεσμα αυτής της εσφαλμένης πολιτικής είναι ο πληθωρισμός και ο κίνδυνος της συναλλαγματικής μετατροπής στις πλάτες των φορολογουμένων.
(…)
Γεωργία
Η γεωργία πρέπει να προστατευτεί με την επαναφορά των δασμών και των εμπορικών περιορισμών.
Αυτό θα διασφαλίσει τον εφοδιασμό της χώρας με τοπικά προϊόντα.
Χρειαζόμαστε μια γεωργική πολιτική που στοχεύει στον εφοδιασμό του πληθυσμού με ασφαλή προϊόντα, τη διαφύλαξη της καλλιεργήσιμης γης και την οικολογική εκμετάλλευση της.
Πρέπει να εφαρμοστούν στους παραγωγούς τιμές σύμφωνες με το παραγόμενο έργο τους και, στο μέτρο του δυνατού, να γίνει εφικτή η προώθηση της άμεσης πώλησης των βασικών προϊόντων, είτε από τον ίδιο τον γεωργό είτε μέσω των γεωργικών συνεταιρισμών.
Η ΕΕ μας επιβάλλει μια βιομηχανική παραγωγή των τροφίμων από τεράστια αγροκτήματα και καταστρέφει με αυτόν τον τρόπο τις οικογενειακές δομές που είναι προσαρμοσμένες στις περιφερειακές ανάγκες της φύσης, του ανθρώπου και των ζώων.
Οι αγρότες εξαρτώνται από την παγκόσμια αγορά, τις τιμές και τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μόνο με την έξοδο από την ΕΕ θα επιβιώσει η γεωργία.
Η ελευθερία και η δημοκρατία είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς πάλης, οι ισχυροί δεν άφησαν ποτέ ηθελημένα την εξουσία.
Πώς θα υποστηρίξετε αυτή τη λαϊκή πρωτοβουλία;
Όλοι οι Αυστριακοί πολίτες, ηλικίας 16 ετών και άνω, δικαιούνται να υπογράψουν τις λαϊκές πρωτοβουλίες.
Μόλις συγκεντρωθούν 8.032 υπογραφές (1 τοις χιλίοις του πληθυσμού), το Υπουργείο Εσωτερικών θα ανακοινώσει δημοσίως σε πια εβδομάδα θα συλλεχτούν υπογραφές για το σύνολο της χώρας.

http://harryklynn.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΠΛΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΟΥΣΤΟ