Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Πώς περνάμε τα διόδια χωρίς να πληρώσουμε; Νέες οδηγίες!
Ακολουθούν νέες οδηγίες για το πώς περνάμε τα διόδια, αφού γίνει νόμος η «ντροπολογία» του Ρέππα. Ακόμη δεν έχει τυπωθεί η τροπολογία σε Φ.Ε.Κ., συνεπώς δεν είναι νόμος. Συνεχίζουμε να σπρώχνουμε τις μπάρες, μέχρι να τυπωθεί. Όταν τυπωθεί σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης θα είναι νόμος και ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες:


ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ - ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΜΕ;


Δηλώνουμε στον υπάλληλο ότι «δεν μπορούμε να πληρώσουμε», δίνοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός μας. Ζητάμε να εκδοθεί απόδειξη με πίστωση και να ανοίξουν την μπάρα.

Αν καθυστερούν, προειδοποιούμε ότι:

α) αν δεν ανοίξουν αμέσως την μπάρα, καταστρατηγούν το συνταγματικό μας δικαίωμα για ελεύθερη μετακίνηση και διαπράττουν το ποινικό αδίκημα της παράνομης κατακράτησης.

β) αν δεν εκδώσουν την απόδειξη, διαπράττουν το φορολογικό αδίκημα της άρνησης εκδόσεως επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου.

γ) αν αρνηθούν να ανοίξουν, διαπράττουν και το αδίκημα της πρόκλησης για εκτέλεση παράνομης πράξης.

Εάν καθυστερεί το άνοιγμα της μπάρας και διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει Τροχαία, ανοίγουμε την μπάρα με απλή ώθηση προς τα εμπρός και συνεχίζουμε την πορεία μας.

Εάν καθυστερεί το άνοιγμα της μπάρας και υπάρχει Τροχαία, τότε ζητάμε την συνδρομή του αστυνομικού, ώστε να κοπεί πιστωτικό και να ανοίξει η μπάρα.

Αν μας ζητηθεί να συμπληρώσουμε έντυπο αδυναμίας πληρωμής πριν από την υπογραφή μας, γράφουμε: «Με επιφύλαξη της νομιμότητας καταβολής του τέλους».

Σε περίπτωση που ο τροχονόμος δηλώσει αναρμόδιος ή αρνούνται να μας ανοίξουν την μπάρα, καλούμε την Αστυνομία στο 100 και ζητάμε να συλληφθούν ο ταμίας και ο υπεύθυνος των διοδίων και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη με την αυτόφωρη διαδικασία για παράνομη κατακράτηση.

Τι άλλαξε στον Κ.Ο.Κ.;

Στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας προστέθηκε η εξής παράγραφος:
«Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και γέφυρες που διακρίνονται με ειδικές πινακίδες σήμανσης χωρίς την καταβολή διοδίου τέλους, όταν και όπου προβλέπεται η καταβολή αυτή. Για την καταβολή του διοδίου τέλους είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον ο κύριος και ο οδηγός του οχήματος. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν αυτοπροσώπως».

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να βεβαιώσει την τροχαία παράβαση ή να μου επιβάλει πρόστιμο;

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να διαβιβάσει στην Τροχαία ποιοι δεν πλήρωσαν και να κοπεί κλήση;

Όχι, ο παραχωρησιούχος είναι ιδιωτική εταιρεία και δεν μπορεί να βεβαιώσει τροχαία παράβαση ούτε μπορεί να επιβάλει πρόστιμο. Ρητά προβλέπεται από την τελευταία διάταξη του νόμου, ότι πρόστιμο επιβάλει μόνο ο τροχονόμος και μάλιστα όταν διαπιστώσει την παράβαση αυτοπροσώπως.

Ποια είναι τα αρμόδια αστυνομικά όργανα;
Αρμόδια να βεβαιώσει παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. είναι η Τροχαία.

Μπορεί να με σταματήσει μετά τα διόδια τροχονόμος και να μου ζητήσει απόδειξη ότι πλήρωσα;

Δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να μας υποχρεώνει να κρατάμε τις αποδείξεις. Εξάλλου, αν έχουμε περάσει με ΤΕΟ-pass ή με e-pass δεν θα έχουμε απόδειξη. Επίσης, η βεβαίωση της παράβασης πρέπει να γίνει «αυτοπροσώπως», δηλαδή να μας δει ο ίδιος ο τροχονόμος να μην πληρώνουμε.

Μπορεί ο τροχονόμος να μου κόψει κλήση, στηριζόμενος σε μαρτυρία άλλου ότι δεν πλήρωσα;

Όχι, ο τροχονόμος μπορεί να βεβαιώσει την παράβαση, μόνο αν έχει διαπιστώσει ο ίδιος «αυτοπροσώπως» να μην πληρώνουμε.

Μπορεί να βεβαιωθεί η τροχαία παράβαση από τις κάμερες που υπάρχουν στα διόδια;

Όχι, διότι οι κάμερες που ο παραχωρησιούχος έχει τοποθετήσει είναι παράνομες, έχουν τοποθετηθεί χωρίς άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ως εκ τούτου, τα προϊόντα τους (δηλαδή οι φωτογραφίες και τα βίντεο) αποτελούν παράνομα αποδεικτικά μέσα, που απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια. Επιπλέον, η διάταξη λέει ότι ο τροχονόμος το διαπιστώνει «αυτοπροσώπως» και όχι μέσω της χρήσης τεχνικών μέσων.

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε την οδό;

Όχι, δεν μπορεί να μας απαγορεύσει να χρησιμοποιήσουμε την υποδομή, ακόμα κι αν δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε.

Έχω δικαίωμα να χρησιμοποιήσω την οδό χωρίς να πληρώσω εκείνη τη στιγμή;

Ναι, έχουμε το δικαίωμα να πληρώσουμε αργότερα. Συγκεκριμένα, ο Ν. 3535 (Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης άρθρο 3ο, παρ.2 Φ.Ε.Κ. 41Α 23/2/2007) αναφέρει:
«Ο υπόχρεος δικαιούται να καταβάλει το οφειλόμενο τέλος, χωρίς άλλη επιβάρυνση, εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών από την έκδοση της βεβαιώσεως του Παραχωρησιούχου με τον τρόπο που θα υποδείξει ο τελευταίος».

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πληρώσουμε;

Όχι, πρέπει να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη. Αν δεν κόψει απόδειξη, διαπράττει το φορολογικό αδίκημα της άρνησης έκδοσης επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου. Καταγγελία του φορολογικού αδικήματος μπορούμε να κάνουμε στη Σ.Δ.Ο.Ε. καλώντας τον τηλεφωνικό αριθμό: 1517.

Δίνουμε τα στοιχεία μας;
Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τα στοιχεία μας. Αν υποχρεωθούμε να τα δώσουμε για να ξεμπερδέψουμε, καλό είναι να δώσουμε τα κανονικά μας στοιχεία, γιατί σε περίπτωση που η υπόθεσή μας δικαστεί θα είναι εις βάρος μας να έχουμε δώσει ψευδή στοιχεία.

Υπογράφουμε;
Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να υπογράψουμε κανένα έγγραφο. Αν συμπληρώσουμε έντυπο αδυναμίας πληρωμής, υπογράφουμε, πριν όμως από την υπογραφή μας, γράφουμε: «Με επιφύλαξη της νομιμότητας καταβολής του τέλους».

Αν δεν υπάρχει τροχαία, μπορώ να σπρώξω την μπάρα όπως και πριν;
Ναι.

Αν είμαι απρόσεκτος και με δει ο τροχονόμος να μην πληρώνω, τι μπορεί να μου συμβεί;

Το πρόστιμο είναι 200 ευρώ και είναι στην κρίση του τροχονόμου το αν θα αφαιρέσει τις πινακίδες, την άδεια και το δίπλωμα για 20 ημέρες.

Αν ο τροχονόμος με γράψει, ενώ έχω ακολουθήσει τις οδηγίες, τι γίνεται;

Με αντίγραφο της επί πιστώσει απόδειξης καταθέτουμε αναφορά στον διοικητή του τμήματος της Τροχαίας για κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος, με την ένδειξη «Κοινοποίηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη» και ζητάμε την ακύρωση της κλήσης και την επιστροφή πινακίδων, άδειας και διπλώματος.

Τι θα συμβεί, αν μου στείλουν ειδοποίηση να πληρώσω;

Αν το έγγραφο μας το επιδίδουν με δικαστικό επιμελητή, τότε απευθυνόμαστε σε δικηγόρο, αν δεν έχουμε, τηλεφωνούμε στα μέλη των επιτροπών αγώνα, για να μας συστήσουν κάποιο δικηγόρο μέλος των Επιτροπών Αγώνα. Αν το έγγραφο μας το στέλνουν με ταχυδρομείο, μπορούμε να το στείλουμε για ανακύκλωση.

Πού μπορώ να απευθυνθώ για διευκρινίσεις ή για βοήθεια;
Ηλεκτρονικά στο e-mail: epitropes2010@gmail.com ή καλώντας στα τηλέφωνα των μελών του Πανελλαδικού Συντονιστικού των Επιτροπών Αγώνα Κατοίκων, Πολιτών και Εργαζομένων Ενάντια στα Διόδια που είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες: www.oxidiodia.gr και epitropesdiodiastop.blogspot.com
http://www.on-news.gr/2011/02/blog-post_1752.html

Της έκανε πρόταση γάμου στο γήπεδο της Τούμπας!
Ένας από τους φανατικούς οπαδούς του ΠΑΟΚ επέλεξε το χθεσινό παιχνίδι για να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του παρουσία 15.000 φίλων της αγαπημένης ομάδας του… ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
Ο Γιώργος Μίχος έκανε την πρόταση του στην εκλεκτή της καρδιάς του, Φώφη Καρατζιά, στη θύρα 1! Καλά στέφανα παιδιά!


sportdog.gr

Ανέκδοτο: Καλά είμαι, καλά είμαι


Το ατύχημα και το δικαστήριο

Ο Γιάννης ο αγρότης αποφάσισε ότι ο τραυματισμός του από το ατύχημα ήταν αρκετά σημαντικός ώστε να πάει την εταιρεία μετακομίσεων (υπεύθυνη για το ατύχημα) στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια, ο δικηγόρος της εταιρείας ρωτούσε τον Γιάννη.

- Μα δεν είπατε κατά τη σκηνή του ατυχήματος «Καλά είμαι»; Ο Γιάννης απάντησε:
- Λοιπόν, θα σας πω τι έγινε. Μόλις είχα φορτώσει το αγαπημένο μου γαϊδούρι, το Μήτσο, μέσα στο…
- Δεν σας ρώτησα για λεπτομέρειες, ο δικηγόρος διέκοψε, απλά απαντήστε την ερώτηση: Δεν είπατε μετά το ατύχημα «Καλά είμαι»;

Ο Γιάννης είπε:
- Λοιπόν, μόλις είχα φορτώσει τον Μήτσο στο αγροτικό μου και οδηγούσα στο δρόμο…

Ο δικηγόρος διέκοψε και πάλι και είπε:
- Κύριε δικαστή, προσπαθώ να επιβεβαιώσω το γεγονός ότι μετά το ατύχημα, αυτός ο άνθρωπος είπε στον αστυνομικό που κατέφτασε ότι ήταν καλά. Τώρα μερικές εβδομάδες μετά καταγγέλλει τον πελάτη μου. Πιστεύω ότι είναι απατεώνας. Παρακαλώ πείτε του απλά να απαντήσει στην ερώτηση.

Ο δικαστής όμως ενδιαφερόταν πολύ για την ιστορία που ο αγρότης έλεγε και έτσι είπε στο δικηγόρο:
- Θα με ενδιέφερε να ακούσω τι έχει να πει ο Γιάννης για τον Μήτσο. Ο Γιάννης ευχαρίστησε τον δικαστή και συνέχισε:

- Λοιπόν, όπως έλεγα, μόλις είχα φορτώσει τον Μήτσο στο αγροτικό μου και οδηγούσα στο δρόμο προς την πόλη, όταν ένα τεράστιο φορτηγό της εταιρείας αυτής παραβίασε το σήμα STOP που είχε και τράκαρε το αγροτικό μου. Εκτοξεύτηκα στη μία άκρη του δρόμου και ο Μήτσος στην άλλη. Είχα τραυματιστεί πολύ άσχημα και δεν μπορούσα να κουνηθώ. Παρόλα αυτά, άκουγα τον Μήτσο να γκαρίζει και να ουρλιάζει από πόνο και αυτός. Ήξερα ότι ήταν και αυτός σε πολύ άσχημη κατάσταση από τις φωνές του και μόνο. Λίγο μετά το ατύχημα ένας αστυνομικός ήρθε. Άκουγε τα γκαρίσματα του Μήτσου και πήγε έτσι πρώτα σε αυτόν. Αφού τον κοίταξε, έβγαλε το όπλο του και τον πυροβόλησε ανάμεσα στα μάτια του. Μετά, ο αστυνομικός πέρασε απέναντι το δρόμο με το όπλο του στο χέρι και με κοίταξε.
Είπε : «Το γαϊδούρι σας ήταν σε Τόσο άσχημη κατάσταση που έπρεπε να το πυροβολήσω. Εσείς πώς αισθάνεστε;»

http://www.newsbeast.gr/weird/arthro/129993/anekdoto-kala-eimai-kala-eimai/

Καταδίκη εισπρακτικής εταιρείας για παραβίαση προσωπικών δεδομένων
Απόφαση-σταθμός του Εφετείου Αθηνών

«Πυξίδα» για τους δανειολήπτες και τους κάτοχους πιστωτικών καρτών που δέχονται συνεχείς ενοχλήσεις από εισπρακτικές εταιρείες αποτελεί πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Αθηνών που καταδίκασε εισπρακτική εταιρεία να πληρώσει αποζημίωση σε οφειλέτη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Δεκάδες καταναλωτές μετά την απόφαση του εφετείου που δικαίωσε τον οφειλέτη, προσφεύγουν τώρα στα δικαστήρια σε βάρος εισπρακτικών εταιρειών για να διεκδικήσουν αποζημίωση.

Το δικαστήριο με την απόφαση-σταθμό που εξέδωσε επιδίκασε σε οφειλέτη αποζημίωση λογά ηθικής βλάβης υποχρεώνοντας την τράπεζα και την εισπρακτική εταιρεία να του πληρώσουν συνολικά περίπου έξι χλιδές ευρώ.

Το εφετείο έκρινε ότι η μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων του οφειλέτη ερήμην του από την τράπεζα στην εισπρακτική συνιστά παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μετά από αυτή την απόφαση τώρα και άλλοι καταναλωτές διεκδικούν αποζημίωση, ενώ η ηττημένη εισπρακτική έχει προσφύγει στον Άρειο Πάγο για να ανατρέψει το δικαστικό αποτέλεσμα με αναίρεση.

http://www.newsbeast.gr/society/arthro/132002/katadiki-eispraktikis-etaireias-gia-paraviasi-prosopikon-dedomenon/

Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

Ανέκδοτο: Μετά από 20 χρόνια γάμουΑχ, αυτές οι αναμνήσεις...

Μια γυναίκα ξυπνάει αργά το βράδυ και ανακαλύπτει ότι ο σύζυγός της δεν είναι στο κρεβάτι…Φοράει τη ρόμπα της και κατεβαίνει να τον ψάξει.

Τον βρίσκει να κάθεται στο τραπέζι της κουζίνας, βυθισμένο σε βαθιές σκέψεις και απλώς να κοιτάζει με απλανές βλέμμα τον τοίχο, έχοντας μπροστά του μια κούπα καφέ.

Εξακολουθεί να τον κοιτά καθώς αυτός σκουπίζει ένα δάκρυ από τα μάτια του και πίνει μια ρουφηξιά καφέ.

- Τι σου συμβαίνει αγάπη μου; Γιατί είσαι ξύπνιος τέτοια ώρα;

- Θυμάσαι τότε που είχαμε πρωτογνωριστεί πριν από 20 χρόνια, τότε που ήσουν ακόμη 16 χρονών;

- Μα φυσικά και το θυμάμαι!

- Θυμάσαι τότε που μας έπιασε ο πατέρας σου να κάνουμε έρωτα στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου μου;
- Ναι, κι αυτό το θυμάμαι!

- Θυμάσαι μήπως και τη στιγμή που πήρε την καραμπίνα και μου είπε ότι, ή θα σε παντρευτώ ή θα με στείλει φυλακή για 20 χρόνια;
- Ναι αγάπη μου, το θυμάμαι κι αυτό!

-Σήμερα θα είχα αποφυλακιστεί…
http://www.newsbeast.gr/weird/arthro/130063/anekdoto-meta-apo-20-hronia-gamou/

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΟΤΗΣ ...βόρειας Ελλάδας


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΦΟΡΕΑ!!


Στις 26-2-2011 στην περιοχή Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής πατέρας είχε επικοινωνία  (βάση δικαστικής απόφασης) με τα ανήλικα τέκνα του. Η μητέρα τους συνέστησε να περιμένουν λίγα λεπτά έως ότου τα ετοιμάσει για να του τα παραδώσει.
Μετά από είκοσι λεπτά εμφανίστηκε περιπολικό και συνέλλαβε τον πατέρα με τους δύο μάρτυρες που ήρθαν για συμπαράσταση (τους οδήγησαν στο ΑΤ της Ν. Φιαλαδέλφειας). Η μητέρα είχε κατάθεση μήνυση για μη καταβολή διατροφής. Στο τμήμα αποδείχτηκε ότι ο πατέρας ήταν συνεπής. Για να αφεθεί όμως ελεύθερος έπρεπε να γίνει ανάκληση της μήνυσης διότι ήταν Σάββατο και τα δικαστήρια κλειστά! Η μητέρα δεν απάντησε ποτέ στις τηλεφωνικές κλήσεις αλλά ούτε άνοιξε την πόρτα της οικίας της. Με πρωτοβουλία του διοικητή του αρμοδίου τμήματος ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και ο πατέρας αφέθηκε ελέυθερος ύστερα απο 10 ώρες περίπου.Το αποτέλεσμα γνωστό! Άλλη μια επικοινωνία χαμένη και μια απίστευτη ταλαιπωρία ενός πατέρα που ήθελε να δει τα παιδιά του.
Αναμένουμε μετά απο μύνηση του πατέρα για ψευδή καταμύνηση εάν θα θα υπάρξει η ίδια ευαισθησία για αυτόφωρη διαδικασία εις βάρος της μητέρας;
ΙΔΟΜΕΝ;
αναρτήθηκε απο ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΜΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

Όσα δεν ξέρετε για το ρόδι
Ρόδι! Σύµβολο της γονιµότητας και της καλοτυχίας, το ρόδι έχει πλούσιες ιδιότητες για την υγεία και την οµορφιά µας, ενώ δίνει γεύση και στο φαγητό µας.


∆εξαµενή αντιοξειδωτικών

Το ρόδι είναι πλούσιο σε βιταµίνες Α, C, E, σίδηρο, κάλιο, φυτικές ίνες, υδατάνθρακες, αλλά και σε αντιοξειδωτικές ουσίες όπως τανίνες, πολυφαινόλες και ανθοκυανίνες, που θεωρούνται ιδανικές για την πρόληψη και τον έλεγχο χρόνιων νοσηµάτων. Η περιεκτικότητα µάλιστα του χυµού του σε αντιοξειδωτικά φαίνεται να είναι τρεις φορές υψηλότερη από το πράσινο τσάι και το κόκκινο κρασί!

Τα ρόδια διατηρούνται για πολλές ηµέρες εκτός ψυγείου και για αρκετούς µήνες στο κάτω µέρος του, αφού, ακόµα και αν συρρικνωθεί η φλούδα τους, το εσωτερικό τους παραµένει ζουµερό και µπορεί να φαγωθεί.

Σύµµαχος της καρδιάς

Σύµφωνα µε πολυάριθµες µελέτες, το ρόδι συµβάλλει στην καλή κυκλοφορία του αίµατος, στη σωστή λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήµατος, στη µείωση της υψηλής αρτηριακής πίεσης και στη διατήρηση των φυσιολογικών τιµών της χοληστερόλης και των λιπιδίων. Επιπλέον φαίνεται ότι συνεισφέρει στην τόνωση της διαύγειας, στην αντιµετώπιση ανδρολογικών παθήσεων αλλά και στη µείωση των συµπτωµάτων της εµµηνόπαυσης. Επίσης, πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν πως ο χυµός του µπορεί να επιβραδύνει την πρόοδο του καρκίνου του δέρµατος και του µαστού, καθώς φαίνεται ότι καταστέλλει ένα ένζυµο που σχετίζεται µε την ανάπτυξή τους. Ταυτόχρονα θεωρείται ιδανικός για την αντιµετώπιση του κρυολογήµατος και του πυρετού, ενώ παράλληλα ενδέχεται να έχει αντιµικροβιακή, αντιφλεγµονώδη και επουλωτική δράση.

«Γούρι» στην οµορφιά

Το σούπερ αντιοξειδωτικό φρούτο πρωταγωνιστεί σε όλο και περισσότερες προτάσεις οµορφιάς. Οι σπόροι του αναζωογονούν την επιδερµίδα και προστατεύουν από την πρόωρη γήρανση και τη φθορά από τον ήλιο. Μειώνει τις ρυτίδες, λειαίνει, απολεπίζει, ενυδατώνει. Το ρόδι σάς οµορφαίνει είτε το επιλέξετε σε προϊόν περιποίησης είτε στο πιάτο!

Συνταγές οµορφιάς

Τόνωση
Ποτίστε ένα βαµβάκι µε λίγο χυµό ροδιού, περάστε το πρόσωπό σας και ξεπλύνετε µε δροσερό νερό.
Απολέπιση
Λιώστε τους σπόρους από µισό ρόδι και αναµείξτε τους µε 2 κουταλιές της σούπας φρέσκο χυµό λεµόνι και µία κουταλιά της σούπας µέλι. Απλώστε σε καθαρό πρόσωπο και λαιµό, αποφεύγοντας την περιοχή γύρω από τα µάτια, αφήστε για 10 λεπτά και ξεπλύνετε.
Λάµψη
Αναµείξτε 2 κουταλάκια του γλυκού σπόρους από ρόδι µε 1 κουταλιά της σούπας γιαούρτι και 1 κουταλιά της σούπας χυµό ρόδι. Απλώστε τη µάσκα στο πρόσωπο, αφήστε για 5 λεπτά και ξεπλύνετε µε δροσερό νερό. Εναλλακτικά αναµείξτε µισό ρόδι µε 2 κουταλάκια του γλυκού αµυγδαλέλαιο και µισή κουταλιά της σούπας µέλι. Αφήστε για 15 λεπτά και ξεπλύνετε.

Στην κουζίνα
Το ρόδι ταιριάζει εξαιρετικά σε πράσινες σαλάτες, καθώς και σε σαλάτες µε βάση τα όσπρια, ενώ ο χυµός του δίνει γεύση στα πουλερικά αλλά και στο αρνί και το χοιρινό. Στη Μέση Ανατολή παρασκευάζουν ένα πυκνό πετιµέζι, τα χρησιµοποιούν σε ένα πρωτότυπο για τα δικά µας δεδοµένα πιάτο µε ψάρι και µελιτζάνες, ενώ η περσική κουζίνα έχει το δικό της αγαπηµένο έδεσµα: µπουτάκια κοτόπουλου µε καρύδια, χυµό από ρόδια, σαφράν, φρέσκο βούτυρο και ευωδιαστά άνθη από τριαντάφυλλα! Τέλος το ρόδι είναι ιδανικό και σε περιόδους δίαιτας, αφού 100 γραµµάρια περιέχουν µόλις 68 θερµίδες.

Πηγή: myworld.gr

Πληρώνουμε εκατομμύρια ευρώ για τα κολεγιόπαιδα του υπουργείου Εξωτερικών

- Έγγραφο ντοκουμέντο  για τις ασυλόγιστες σπατάλες
- Δαπάνες από 2.000 έως 15.000 ευρώ για κάθε οικογένεια δαπανά το υπουργείο για σπουδές
- Έχει διακοπεί ωστόσο αυτή η χορηγία στους διπλωμάτεςΕκατομμύρια ευρώ έχει διαθέσει ο κρατικός προϋπολογισμός (δηλαδή η τσέπη των φορολογουμένων) τα τελευταία 16 χρόνια, για να απολαμβάνουν τη φοίτηση στα ακριβότερα αμερικάνικα, βρετανικά και ιταλικά κολέγια, τα παιδιά των υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών.

Αφορμή για την έρευνα του NewsIt ήταν ο εντοπισμός πρόσφατης απόφασης του υπουργείου Εξωτερικών την οποία και παραθέτουμε (ημερομηνία 01/02/2011, Αριθμός Πρωτοκόλλου 902), βάσει της οποίας ο Πληρεξούσιος Υπουργός Α, Κων/νος Μπίτσιος (πρέσβης και πρώην κυβερνητικό στέλεχος της ΝΔ) θα λάβει το ποσό των περίπου 8.800 ευρώ «για σχολικά δίδακτρα του έτους 2010-2011».
Ο κ. Μπίτσιος, ο οποίος σήμερα είναι ο Διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κάρολου Παπούλια, μας επιβεβαίωσε το γεγονός διευκρινίζοντας πως, βάσει του νόμου που εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια, αυτή η οικονομική συνεισφορά δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά όλους τους υπαλλήλους του υπουργείου Εξωτερικών.

Το παράδοξο είναι πως, ενώ το συγκεκριμένο κονδύλι διατίθεται για τους υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου, έχει σταματήσει να χορηγείται στους διπλωμάτες που εργάζονται στο εξωτερικό, για τους οποίους ξεκίνησε η καταβολή του στις περιπτώσεις όπου στις χώρες που υπηρετούσαν, δεν υπήρχαν ελληνικά σχολεία και άρα τα παιδιά τους θα έπρεπε να φοιτήσουν σε κάποιο ξενόγλωσσο, ιδιωτικό σχολείο. Την πληροφορία μας επιβεβαίωσε ο πρέσβης ε.τ και βουλευτής του ΛΑΟΣ, Γιώργος Γεωργίου.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που μας έδωσε το υπουργείο Εξωτερικών, μόνο οι υπάλληλοι της κεντρικής υπηρεσίας ανέρχονται σε 1.173, ενώ τα δίδακτρα που πληρώνει το υπουργείο Εξωτερικών σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, κυμαίνονται από 2.500 έως 12.000 ευρώ ανά οικογένεια.

Επομένως, μπορεί κανείς να καταλάβει πόσα «κολεγιόπαιδα» έθρεψε και εξακολουθεί να θρέφει το κράτος, δηλαδή ο λαός, που στερείται πλέον τα πάντα για να πληρώνει τις πολυτέλειες των εχόντων… newsit

Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

AΝΕΚΔΟΤΟ

40000 χιλιόμετρα..


Μια ξανθιά ήθελε να πουλήσει το αυτοκίνητο της, αλλά δεν έβρισκε αγοραστή.
Αποφασίζει να ρωτήσει ένα φίλο της τι φταίει. Αυτός την ρωτάει πόσα
χιλιόμετρα έχει κάνει και αυτή του απαντάει 300.000. Τότε αυτός την
συμβουλεύει να βρει ένα μηχανικό να αλλάξει τα χιλιόμετρα σε λιγότερα και
ίσως το πουλήσει...
Αυτή πηγαίνει στο μηχανικό και της αλλάζει τα χλμ. από 300.000 σε 40.000.
Μετά από λίγες μέρες της τηλεφωνεί:
-Τι έγινε το πούλησες το αμάξι σου;
-Όχι.
-Γιατί;
-Με έχεις για χαζή; Αφού έχει κάνει μόνο 40.000 !!!

Η θρεπτική αξία του χυμού πορτοκαλιούΟ χυμός πορτοκάλι είναι ο πιο αγαπημένος χυμός μικρών και μεγάλων και καταναλώνεται συχνότερα από άλλα είδη. Η προτίμηση αυτή οφείλεται τόσο στην ευχάριστη γεύση του, όσο και στο γεγονός ότι αποτελεί μία από τις καλύτερες πηγές βιταμίνης C...

Ειδικά το φθινόπωρο, στην εποχή που παρατηρείται ο μεγαλύτερος αριθμός ιώσεων και ασθενειών, η βιταμίνη C είναι γίνεται ακόμα πιο σημαντική, καθώς είναι γνωστό ότι ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Επιπλέον, σε πρόσφατες μελέτες, οι ευεργετικές ιδιότητες του πορτοκαλιού έχουν συσχετιστεί με μία μεγάλη ποικιλία φυτοσυστατικών, όπως οι φλαβανόνες (εσπεριδίνη και ναριρουτίνη) και διάφορες πολυφαινόλες.

Σκεφτείτε ότι ένα μόνο πορτοκάλι περιέχει περισσότερα από 170 διαφορετικά φυτοσυστατικά (φυτοχημικές ουσίες) και περισσότερα από 60 φλαβονοειδή! Συνδυάζοντας λοιπόν τα παραπάνω συστατικά με τη βιταμίνη C, το πορτοκάλι και ο χυμός του αναδεικνύονται σε πολύ καλές πηγές αντιοξειδωτικών ουσιών.

Βίκυ Πυρογιάννη, MSc
Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος
www.nutrimed.gr

Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Παιδιά, αντικείμενα χωρίς βούληση!Αποσπούνται βιαίως από τους πατέρες τους για το … «Συμφέρον» τους.
Τα δάκρυα στεγνώνουν, αλλά τα τραύματα στην ψυχή τους δεν επουλώνονται ποτέ.Σκηνές σαν αυτές του video δεν συμβαίνουν μόνο στην …αλλοδαπή.
Συνέβησαν και εχθές ( 24-02-2011 ) στο  Αστυνομικό Τμήμα Ακρόπολης.
Ο πατέρας προσήχθη σιδηροδέσμιος, στο Α.Τ. Ακρόπολης, μαζί με το παιδί του, που με φωνές και κλάματα  αντιστεκόταν να τον αποχωριστή.
Ταυτόχρονα η  μητέρα του, και η Δικηγόρος της, απαιτούσαν την άμεση εκτέλεση δικαστικής απόφασης παρόλη την κατάσταση που δημιουργήθηκε και την ψυχική κατάσταση του παιδιού.
Αυτή την στιγμή Πατέρας και παιδί βρίσκονται στο Α.Τ.Α, αναμένοντας το «Χαμόγελο του Παιδιού» να παραλάβει το παιδί και να το οδηγήσει σε Νοσοκομείο, κατόπιν παραγγελίας  Εισαγγελέως.

http://save-zack-id65.blogspot.com/

Η οικονομική κρίση είναι δημιουργία ομάδων συνωμοτών

Ο Ηλίας Λογοθέτης επιστρέφει δυναμικά στον κινηματογράφο με τους Ιππείς της Πύλου με ένα κόντρα ρόλο που θα συζητηθεί. Εμείς τον συναντήσαμε για να μας μιλήσει για την νέα ταινία αλλα και να μας αναλύσει την σημερινή κατάσταση.

Από τον Γιώργο Καζιάνη

Τι πραγματικότητα βιώνουμε σήμερα;

"Υπάρχει μια μελαγχολία στην Ευρώπη η οποία ψάχνει να βρεί το εαυτό και το πολίτευμα που την χαρακτηρίζει. Αυτό που χαρακτηρίζει τους Ευρωπαίους δεν είναι η ούτε η γλωσσα, το αίμα ούτε τίποτα είναι η κοινή επιθυμία της συμβίωσης. Αν λοιπόν θέλουμε και εμείς οι Έλληνες να λεγόμαστε οι Ευρωπαίοι πρέπει να έχουμε κοινές επιθυμίες. Στον ορίζοντα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. διότι στην Ελλάδα ασελγούν εδώ και χρόνια από το 1821 μέχρι σήμερα συμμορίες ληστών . Η μελαγχολία είναι διάχυτη στην Ευρώπη αλλά πιο μεγάλη μελαγχολία έως κατάθλιψη βρίσκεται στην Ελλάδα σχεδόν χαπάκωμα."

Ποιο νοήματα κρύβει η ταινία;

"Όσους πιο πολλούς συνειδητούς πολίτες αποκτήσουμε αυτά τα χρόνια που έρχονται και υπερασπίζονται αυτήν την την χώρα το πρόβλημα θα λυθεί. Έχουμε θέμα δημοκρατίας και αυτό το θίγει η ταινία. Δεν είναι δυνατόν το μέλλον αυτής της χώρας να αναλώνεται σε δικαστικές διαμάχες και σε συμμορίες που την λιμαίνουν. .Χρειαζόμαστε συνειδητούς πολίτες όχι κομματόσκυλα .Πρεπει να γυρίσουμε πίσω στο παρελθον γιατί Δεν θα υπάρχει ιστορικό Μελλον. Όλοι θέλουν λεφτά. Ποτέ δεν υπήρξαν λεφτά και αν υπήρξαν τα φάγανε αυτές οι 10 οικογένειες που κυβερνούν εδώ και χρόνια αυτήν την Χώρα. Η ταινία είναι επίκαιρη μεσα από αυτην την αλληγορία μέσα από το ψάξιμο της Δημοκρατίας. Εχει πολλά στοιχεία και την αλληγορία της και τον ρεαλισμό της και όλες αυτές τις συγκρούσεις των πρόσωπων. Έχει και μια αρχαία πνοή η ιστορία. Μου αρέσει να μιλάω για την ταινία με ένα χαμένο ρομαντισμό."

Αυτό βγαίνει λόγω της καταγωγής σας

"Είναι ο αέρας που μας κάνει στα Επτάνησα λίγο παραξενους. Είχαμε παιχνίδι στο Ιόνιο και τα ποσοστά Ελευθερίας μας ήταν μεγάλα.Για αυτό αγαπάμε τις γυναίκες μας και δεν τις θεωρούμε σκεύος ηδονής"


H Γνώμη σας για τον Καλογερόπουλο και για το cast;

"Ο Καλογερόπουλος ποναει την χώρα και αυτό είναι σημαντικόΤο cast της ταινίας είναι εκπληκτικό. Ο Κιμούλης είναι απίστευτος και ολοι πίσω εμείς βοηθάμε με την καθοδήγηση του Νίκου."

To γνωρίζατε ότι ο Καλογερόπουλος σας είχε στήσει ολόκληρη πλεκτάνη για να παίξετε

Ναι το έμαθα. Το ξέρει ότι είμαι δύσπιστος. Το θέμα του συνεργάτη είναι για εμένα σημαντικό.

Είστε ένας ηθοποιός αυτό που λέμε με Ευρεία Γκάμα. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι σας λατρεύουν σαν Κωμικό ηθοποιό;

Είναι λάθος αυτό. Όσο αφορά το ρόλο κωμικού ηθοποιού μόνο στην Ελλάδα έχουμε αυτήν την κατηγορία. Δεν είναι φάρμακο ένας ηθοποιός δεν είναι κατηγορία φαρμάκου."
Ποιο είναι το καθήκον ενός ηθοποιού

"Είναι να είναι ουδέτερος και να παίζει κόντρα ρόλους εκεί φαίνεται η αξία του."
Πιστεύετε ότι σας έχει επηρεάσει το έργο του Βιζυηνού η πιστεύεται ότι έχετε χρέος σε έναν τόσο μεγάλο συγγραφέα.

Ηταν σαν αποστολή .αυτό το πράγμα.Να πάρω την σύνταξη μου και να αφοσιωθω σε αυτόν τον μεγάλο συγγραφέα και στην γλώσσα. Ιερό χρέος.
Έχετε συνεργαστεί με τον Κάρολό Κούν με τον Χάρολντ Πίντερ ανθρώπους αφοσιωμένους στην τέχνη;

"Ο Κούν ήταν ο δάσκαλος μου, νιώθω ότι εχω υποχρέωση στον δάσκαλο μου γιατί αυτός με οδήγησε σε μονοπάτια των ρόλων. Αλλά η συνάντηση με τον Πιντερ ήταν οριακή που κάθε άνθρωπος ήθελε να συναντήσει αυτόν τον μεγάλο συγγραφέα και είχα την ευτυχία στο No man Land να με δει να παίζω."


Εχω μια μεγαλη απορία ποια είναι η ικανοποίηση ενός ηθοποιού. είναι το χειροκρότημα η είναι κάτι πιο εσωτερικό;

Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Το χειροκρότημα είναι κάτι που περνά γρήγορα. Η εσωτερική παραδοχή είναι σημαντική και αν δεν πιστέψει ένας ηθοποιός ότι αυτό που κάνει δεν είναι καλό τότε δεν θα ησυχάσει ποτέ. Είναι κάτι σαν την συνείδηση. Ένα θέατρο γεμάτο είναι ένα θέατρο γεμάτο αλλά αυτό δεν λέει κάτι γιατί αυταπου γεμίζουν δεν είναι λόγω της αξίας της παράστασης."

Ο Καπιταλισμός έχει μπει στην Τέχνη;

"Εδώ δεν έχουμε καπιταλισμό εδώ είναι φεουδαρχία. Δεν έχουμε ακόμα τις δομές είμαστε ακόμα προμαρξιστικά στην Ελλάδα."

Υπάρχουν πνευματικοί ηγέτες στην Ελλάδα οι μετά 1974 σαν να χαθήκαν;

"Αυτό πιστεύω και εγώ σαν να έγιναν όλα αυτά για τις καρέκλες .Σκέφτομαι μήπως το κάθε επαναστατικό κίνημα είναι για τις καρέκλες. Και αυτοί οι Επαναστάτες είναι χειρότεροι γιατί οι ίδιοι εξυπηρετούν πια αυτό που τάχατες πολεμήσανε πια σαν μεταλλαγμένοι."

Υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα;

"Όχι υπάρχει φασισμός. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ των ανθρώπων είναι αυτές που καθορίζουν την δημοκρατία. Δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα .Αν λέμε δημοκρατία να λες και να κάνεις ότι θέλειςείναι άλλη συζητηση."

Αν και βλέπουμε παρα την κρίση υπάρχει ένας πλουραλισμός στο θέατρο

"Όχι δεν υπάρχει κρίση.Αυτη η οικονομική κρίση είναι δημιουργία ομάδων συνωμοτών πού καλύπτουν ο ένας των άλλων και το κάνουν για να καλύψουν τα κλεμμένα που έφαγαν.Και πρέπει να ξεχαστεί αυτό γρήγορα γιατί διαλύουμε την Ιστορική μας μνήμη."

newsit

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

ΠΑΤΕΡΕΣ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ- ΤΙ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΜΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ για την ιστορία ενος δικαστήριου!! (νο1 υπάρχει και συνέχεια)!!(52867/2010-Ευαγγελία Μπάλλα Πλημμελειοδίκης Άγγελος Βάσσιος Αντεισαγγελέας )

ΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΖΕ ΣΤΙς 27/11/2010 ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΠΟΙΝΕΣ ΕΩΣ 6 ΜΗΝΕΣ ΦΥΛΑΚΗ - ΕΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΤΕΡΑ 15ΜΗΝΕΣ ΦΥΛΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΑΠΑΓΩΓΕΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ!!!

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
             
Αριθμός 52867/2010
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ
Του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης
 Αυτόφωρη Διαδικασία
Δημόσια συνεδρίαση της 27ης Νοεμβρίου 2010

Σύνθεση
Κατηγορούμενος
Πράξη

Ευαγγελία  Μπάλλα
Πλημμελειοδίκης

Άγγελος Βάσσιος Αντεισαγγελέας (κωλύεται ο Εισαγγελέας)


Αικατερίνη Χ. Σινάκου Γραμματέας
 (Δικ. υπάλληλος με Α' βαθμό)
[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ] του ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και της ΧΧΧΧΧΧΧΧ, γεν.το197Χ, στη Θεσσαλονίκη,

κάτοικος Θεσσαλονίκης
(ΧΧΧΧΧΧΧΧ - ΧΧΧΧΧΧ)-ΠΑΡΩΝ-
Αρπαγή ανηλίκου, που  δεν έχει! συμπληρώσει τα 14 χρόνια του, από ανιόντα κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.


ΕΚΘΕΣΗ ΠΡAΚΤIΚΩΝ

Στη σημερινή δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου αυτού, η Πλημμελειοδίκης εκφώνησε το όνομα του κατηγορουμένου, ο οποίος εμφανίστηκε και όταν ρωτήθηκε για την ταυτότητα του, είπε ότι ονομάζεται όπως αναφέρεται παραπάνω και δήλωσε ότι διορίζει συνήγορο του για να τον υπερασπισθεί την παρούσα δικηγόρο Θεσσαλονίκης Βασιλική Δημητριάδου (ΑΜ 4991).
Ο Εισαγγελέας πήρε το λόγο και είπε ότι η υπόθεση εισάγεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Ακολούθως, η Πλημμελειοδίκης υπενθύμισε στον κατηγορούμενο, ότι έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναβολή της δίκης για να προετοιμάσει την απολογία του εντός τριών ημερών, αλλά ο κατηγορούμενος, δήλωσε ότι δεν θα κάνει χρήση των ευεργετικών διατάξεων του Νόμου και ότι θέλει να δεκασθεί αμέσως.

Κατόπιν η Πλημμελειοδίκης εξήγησε στον κατηγορούμενο τα δικαιώματά του και του είπε ότι πρέπει να προσέξει την κατηγορία που θα του αναγγείλει ο Εισαγγελέας, ότι μπορεί να προβάλει κατά της κατηγορίας αυτής όλους τους ισχυρισμούς του, να κάνει παρατηρήσεις και ερωτήσεις μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα ή την έρευνα κάθε αποδεικτικού μέσου και ότι θα απολογηθεί μετά το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας.
Στη συνέχεια παρουσιάσθηκε η [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ] του ΧΧΧΧΧ και δήλωσε ότι είναι πολιτικώς ενάγουσα στη δίκη αυτή κατά του παραπάνω κατηγορουμένου για ηθική βλάβη, που έπαθε από το αδίκημα και ότι ζητεί να της καταβάλει ο κατηγορούμενος το ποσό των δέκα (10) ευρώ για χρηματική της ικανοποίηση, με τη ρητή επιφύλαξη να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα της στα πολιτικά δικαστήρια, διόρισε δε πληρεξούσιο της τον παρόντα δικηγόρο Θεσσαλονίκης Ηλία Τσούπη (ΑΜ 3292) και κατέβαλε το υπ' αριθμ, 4520093 παράβολο χαρτοσήμου.
Κατά της παραστάσεως αυτής δεν προβλήθηκε καμία αντίρρηση.
Ο Εισαγγελέας πήρε το λόγο και απάγγειλε με συνοπτική ακρίβεια τις κατηγορίες, όπως τα στοιχεία τους γνωστοποιήθηκαν προφορικά. κατ' όρθρο 418 παρ. 1 ΚΠΔ. στον κατηγορούμενο και για την υποστήριξή της κάλεσε την μάρτυρα που αναγράφεται κάτωθι του κατηγορητηρίου.
Η Πλημμελειοδίκης ρώτησε τον κατηγορούμενο και τη συνήγορο του αν κλήτευσαν μάρτυρες υπεράσπισης και απάντησαν αρνητικά.
Ρώτησε επίσης το συνήγορο της πολιτικής αγωγής αν κλήτευσε μάρτυρες και απάντησε αρνητικά.
Κατόπιν η Πλημμελειοδίκης διέταξε να αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία. Παρουσιάστηκε η μάρτυρας, η οποία, όταν ρωτήθηκε από την Πλημμελειοδίκη για την ταυτότητα της απάντησε ότι ονομάζεται [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ] του ΧΧΧΧΧΧΧΧ και της ΧΧΧΧΧΧΧΧ, γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 197Χ, κατοικεί στην ΧΧΧΧΧΧΧΧ Αττικής (ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧ) και το επάγγελμα της είναι ιδιωτική υπάλληλος, είναι Ελληνίδα και Χριστιανή Ορθόδοξη, γνωρίζει απλά τον κατηγορούμενο. Επομένως, κατέθεσε ανωμοτί ως πολιτικώς ενάγων σύμφωνα με το άρθρο 221 του Κ.Π .. Δ και είπε τα εξής: Είμαι η εν διαστάσει σύζυγος του κατηγορουμένου, Έχω την επιμέλεια των παιδιών κατόπιν αποφάσεων που έχουν εκδοθεί, Τα παιδιά έπρεπε να τα παίρνει κάθε 2ο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα. Στις 11 Νοεμβρίου πήρε τα παιδιά, αλλά την Κυριακή δεν τα επέστρεψε και τη Δευτέρα σε τηλεφωνική επικοινωνία είπε ότι δεν θα τα επιστρέψει. Έκανα μήνυση στην ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ. Ήρθα στη Θεσσαλονίκη για να πάρω τα παιδιά, τα οποία είναι ηλικίας 1,5 και 3.5 ετών. Δεν τα πήρα και δεν γνωρίζω που βρίσκονται. Μίλησα ελάχιστες φορές με τα παιδιά. Τελευταία φορά ήταν πριν 2 ημέρες. Η αστυνομία πήγε στο σπίτι του κατηγορουμένου αλλά δεν άνοιξε την πόρτα. Πιθανολογώ ότι τα παιδιά τα έχουν οι γονείς του. Δεν μπορώ να γνωρίζω πού αλλού μπορεί να βρίσκονται. Και παρά τις εντολές της κ. Εισαγγελέως δεν τα φέρνουν τα παιδιά. Ο κ. [ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ] είπε ότι δεν θα φέρει τα παιδιά γιατί τα τρομοκρατώ και δεν είμαι καλή μάνα. Η αστυνομία δεν βρήκε το όνομά του στο κουδούνι για να πάρει τα παιδιά. Δεν συναίνεσα ποτέ να μείνουν τα παιδιά με τον πατέρα τους γι' αυτό και έκανα μήνυση. Έπρεπε να μου είχε επιστρέψει τα παιδιά για να έχει επικοινωνία μαζί τους αυτό το Σαββατοκύριακο.

Στο σημείο αυτό διαβάστηκαν τα εξής έγγραφα :
1.   Από 26·11·2010  2 εκθέσεις σύλληψης
2.   Με αριθμ. 42106/11-10-2010 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων
3.   Αριθμ. 19884/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

   Σημειώνεται ότι η παραπάνω μάρτυρας, η οποία εξετάστηκε προφορικά, μετά την εξέτασή της παρέμεινε στο ακροατήριο και η πλημμελειοδίκης έδινε το λόγο στον Εισαγγελέα, στον πληρεξούσιο δικηγόρο της πολιτικώς ενάγουσας, στη συνήγορο του κατηγορουμένου, καθώς και στον ίδιο τον κατηγορούμενο, για να απευθύνουν, αν είχαν ερωτήσεις, προς την μάρτυρα, οι ανωτέρω δε, ρωτούσαν και η μάρτυρας απαντούσε σχετικά με τις ερωτήσεις, όπως αναφέρεται ειδικότερα στην κατάθεση της μάρτυρα.
Η πλημμελειοδίκης ρώτησε τον Εισαγγελέα και τους διαδίκους αν θέλουν να προβούν σε δηλώσεις, εξηγήσεις και παρατηρήσεις σχετικά με την κατάθεση της μάρτυρα και των εγγράφων που διαβάστηκαν στο ακροατήριο και αυτοί απάντησαν αρνητικά.
Στο σημείο αυτό η συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, αφού ζήτησε και έλαβε το λόγο από την Πλημμελειοδίκη, υπέβαλε αίτημα να ακουστεί ο ψηφιακός δίσκος που κατέθεσε.
Ο δικηγόρος της πολιτικώς ενάγουσας, αφού ζήτησε και έλαβε το λόγο από την Πλημμελειοδίκη, δήλωσε ότι υποβάλει μήνυση για παράνομη λήψη αποδεικτικού υλικού κατ' άρθρο 370Α του ΠK.
   Στη συνέχεια η      Πλημμελειοδίκης κάλεσε σε απολογία τον κατηγορούμενο, ο οποίος είπε τα εξής: 'Έχω τα παιδιά από 11 Νοεμβρίου και θα έπρεπε να τα παραδώσω στις 24 Νοεμβρίου. Τα παιδιά είναι 3,5 και 1,5 ετών και τα έχω δει σε ένα χρόνο 7 και 6 φορές αντίστοιχα. Κάθε φορά που πάω στην Αθήνα για να τα δω, τα παιδιά εξαφανίζονται. Η μητέρα τους δεν απαντά ποτέ στο τηλέφωνο και όταν το κάνει, με βρίζει. Εγώ πηγαίνω, παίρνω τα παιδιά και στη συνέχεια τα παραδίδω. Υπάρχει μία εμμονή να μην επικοινωνώ με τα παιδιά μου. Η μήνυση υποβλήθηκε στο 4ήμερο της επικοινωνίας μου με τα παιδιά. Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Ανηλίκων δεν διαπιστώθηκε καμία παραβίαση δικαστικής εντολής. Τα παιδιά τώρα είναι στο σπίτι μου και η μηνύτρια επικοινώνησε μαζί τους χθες στις 9 η ώρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν επιθυμεί να έχω επικοινωνία με τα παιδιά. Τα παιδιά παρέμειναν εδώ και με τη θέληση και τη συναίνεση της μηνύτριας, όπως αυτή εκφράστηκε στην επικοινωνία που είχε με το μεγαλύτερο παιδί.
Μετά το τέλος της απολογίας του κατηγορουμένου η Πλημμελειοδίκης απηύθυνε προς τον κατηγορούμενο ερωτήσεις, μετά έδωσε την άδειο στον Εισαγγελέα για να απευθύνει και αυτός αν είχε ερωτήσεις, αυτός απηύθυνε σχετικές προς τον κατηγορούμενο ερωτήσεις, στις οποίες ο κατηγορούμενος απάντησε όπως αναφέρεται στην απολογία του.
Η Πλημμελειοδίκης έδωσε τον λόγο στην πολιτικώς ενάγουσα για να απευθύνει δια του ιδίου αν είχε ερωτήσεις προς τον κατηγορούμενο, αυτή απηύθυνε ερωτήσεις με τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της και δόθηκαν απαντήσεις όπως αναφέρεται στην απολογία του κατηγορουμένου.
Η Πλημμελειοδίκης ρώτησε τον Εισαγγελέα και τους διαδίκους αν έχουν ανάγκη από συμπληρωματική εξέταση ή διασάφηση και αυτοί αφού απάντησαν αρνητικά, ο Πλημμελειοδίκης κήρυξε το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας.
Κατόπιν ο Εισαγγελέας πήρε και πάλι το λόγο και αφού ανέπτυξε την κατηγορία πρότεινε να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της πολιτικώς ενάγουσας πήρε τον λόγο και αφού ανέπτυξε τις απόψεις του ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος.
Η συνήγορος του κατηγορουμένου αφού ανέπτυξε την υπεράσπιση της δήλωσε ότι ο κατηγορούμενος δεν παραβίασε δικαστική  απόφαση και ζήτησε την επιείκεια του δικαστηρίου.
Η Πλημμελειοδίκης ρώτησε τον κατηγορούμενο αν έχει να προσθέσει τίποτα για την υπεράσπιση του και αυτός απάντησε αρνητικά.
Κατόπιν Πλημμελειοδίκης κήρυξε περαιωμένη τη συζήτηση.
Μετά από αυτά Πλημμελειοδίκης με την παρουσία και της Γραμματέα κατάρτισε και αμέσως με παρόντες τους λοιπούς παράγοντες. της δίκης δημοσίευσε την με αριθμό 52867/2010 απόφασή του, η οποία έχει ως εξής:

ΣΚΕΠΤΙΚΟ


Από την κύρια αποδεικτική διαδικασία γενικά, τα έγγραφα που διαβάστηκαν στο ακροατήριο, απορριπτόμενου του αιτήματος του κατηγορουμένου περί λήψεως υπόψη της τηλεφωνικής συνομιλίας που αποτυπώθηκε στο προσκομιζόμενο ψηφιακό δίσκο μεταξύ του μεγαλυτέρου των ανηλίκων τέκνου τους και της πολιτικώς ενάγουσας εν διαστάσει συζύγου του, διότι η συγκεκριμένη συνομιλία αποτυπώθηκε χωρίς τη συναίνεση των εν λόγω προσώπων, την χωρίς όρκο κατάθεση της πολιτικώς ενάγουσας, σε συνδυασμό και με την απολογία του κατηγορουμένου, αποδείχθηκαν τα εξής: Ο κατηγορούμενος και η πολιτικώς ενάγουσα τέλεσαν νόμιμο γόμο στις 25­11·2006 και από το γάμο του αυτό απέκτησαν δυο ανήλικα τέκνα, τον [ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ] και ένα αβάπτιστο άρρεν τέκνο. Η έγγαμη συμβίωση τους διασπάστηκε τον Οκτώβριο του 2009 οπότε η πολιτικώς ενάγουσα εγκατέλειψε την συζυγική οικία και εγκαταστάθηκε με τα τέκνα της στην ΧΧΧΧΧΧΧΧ Αττικής .. Με την με αριθ. 39155/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλοvίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ανατέθηκε η προσωρινή η επιμέλεια των δύο ανηλίκων τέκνων τους, σήμερα ηλικίας 3,5 και 1,5 ετών στην πολιτικώς ενάγουσα μητέρα τους και ρυθμίστηκε το δικαίωμα επικοινωνίας του κατηγορουμένου πατέρα τους με αυτά. Με την με αριθ. 19884/2010 απόφαση του ιδίου δικαστηρίου μεταρρυθμίστηκε εν μέρει η με αριθ. 39155/2009 απόφαση ως προς τον τρόπο επικοινωνίας του κατηγορουμένου με τα ανήλικα τέκνα του, ορίστηκε δε, επί λέξει, ότι « αυτός θα επικοινωνεί μαζί τους ... α) κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα από ώρα 10.00 το πρωί της πέμπτης μέχρι ώρα 20.00 το βράδυ της Κυριακής, ..... παραλαμβάνοντας τους ανηλίκους από την κατοικία της καθ'ης και παραδίδοντας τους στον ίδιο τόπο στα χέρια της αιτούσας ή των συγγενών της ...» Παρά την ύπαρξη της ως άνω απόφασης οι εν διαστάσει σύζυγοι συνεχίζουν να ερίζουν για την επικοινωνία των τέκνων τους, ερμηνεύοντας διαφορετικά ο καθένας την ως άνω απόφαση και ειδικότερα ο κατηγορούμενος θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί με τα τέκνα του δύο σαββατοκύριακα το μήνα ( δεύτερο και τέταρτο σαββατοκύριακο). ενώ η πολιτικώς ενάγουσα μόνο ένα (το δεύτερο σαββατοκύριακο εκάστου μήνα). Η διαφωνία του αυτή έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονης και σφοδρής αντιπαράθεση με εκατέρωθεν μηνύσεις, διαπληκτισμούς και αλληλοκατηγορίες. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος στις 11-11-2010 και περί ώρα 10.00 παρέλαβε απ’ την οικία τους τα δύο ως άνω τέκνα τους, σύμφωνα δε με το διατακτικό της ως άνω απόφασης έπρεπε να τα επιστρέψει στην 14·-11-2010, ημέρα Κυριακή και ώρα 22.00. Αυτός όμως δεν τα επέστρεψε, δηλώνοντας ότι δεν θα τα επιστρέψει διότι κατά τους ισχυρισμούς του τα τρομοκρατεί και δεν είναι καλή μάνα. Έκτοτε συνεχίσει να κρατεί αυτά, χωρίς την συναίνεση της μητέρας του, επιπλέον δε αρνείται, να πληροφορήσει την μητέρα του για το που μένουν τα ανήλικα ( δεν ανευρέθησαν την κατοικία του κατηγορουμένου) και με ποιον, αλλά και να την φέρει σε επαφή με αυτά παρά τις συνεχείς εκκλήσεις της και παρά την προφορική εντολή εισαγγελικής αρχής. Ο κατηγορούμενος ο οποίος δεν αρνείται τα ανωτέρω, ισχυρίζεται ότι αρνείται να παραδώσει τα ανήλικα τέκνα στην μητέρα τους διότι αφενός αυτά (τα ανήλικα) έχουν εκφράσει την επιθυμία να παραμένουν μαζί του αφετέρου η μητέρα τους σε τηλεφωνική επικοινωνία του είχε αυτή με το μεγαλύτερο των ανηλίκων τέκνο της, έχει συγκατατέθηκε στο αίτημα τους να παραμείνει στην οικία του κατηγορουμένου πατέρα τους. Οι ανωτέρω όμως ισχυρισμοί δεν αίρουν το αξιόποινο της πράξης του αφού για την άρση του αξιοποίνου απαιτείται συναίνεση της ίδια της μητέρας, ως παθούσας, προς τον κατηγορούμενο, η οποία ουδέποτε δόθηκε, ενώ το γεγονός ότι η μητέρα είπε στο μεγαλύτερο εκ των ανηλίκων τέκνων της να παραμείνουν στον πατέρα τους έγινε προκειμένου να μην αντιληφθούν τα ανήλικο τέκνα της και να μην βιώσουν αρνητικά την μεταξύ των γονέων τους αντιπαράθεση και για να μην προκαλέσει σ' αυτό ανησυχία και τρόμο. Κατόπιν αυτών πρέπει ο κατηγορούμενος να κηρυχθεί ένοχος την αποδιδόμενης σ' αυτόν πράξης αρπαγή ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας κατά συρροή, σύμφωνα με το διατακτικό της παρούσας.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει με παρόντα τον κατηγορούμενο [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ] του ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, κάτοικο Θεσσαλονίκης.
Κηρύσσει τον κατηγορούμενο ένοχο του ότι: ότι στη Θεσσαλονίκη, και κατά  το χρονικό διάστημα από 14-11-2010 έως και 26-11-2010 αφαίρεσε ανηλίκους από τη μητέρα τους που εδικαιούτο να μεριμνήσει για το πρόσωπο τους και ειδικότερα πατέρας των ανηλίκων παιδιών του, [ΟΝΟΜΑ ΠΑΔΙΟΙΥ], ηλικίας 3,5 ετών και του αβάπτιστου άρρεν τέκνου του ηλικία 1,5 ετών αντίστοιχα, τυγχάvων, καίτοι είχε ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια τους στην εγκαλούσα εν διαστάσει σύζυγο του, [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ], δυνάμει της από 39155/2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) , όπως αυτή μεταρρυθμίστηκε ως προς το δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα με τα ανήλικο τέκνα με την με αριθ. 19684/2010 απόφαση του ιδίου δικαστηρίου, την 14η 1 2010 οπότε και έπρεπε, σύμφωνα με το διατακτικό της ως άνω απόφασης, να τα επιστρέψει την μητέρα του, μετά την επικοινωνία που είχε με αυτά, αρνήθηκε να τα επιστρέψει, και έκτοτε, έως και 26-11-2010, κρατεί αυτά αναιρώντας αυτά από την έχουσα το δικαίωμα, δυνάμει των προμνησθεισών αποφάσεων να μεριμνήσει γι’αυτά, εν διαστάσει σύζυγό του και στην μητέρα τους, παρά τη θέληση της.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.

Θεσσαλονίκη 27 Νοεμβρίου 2010

Η Πλημμελειοδίκης                                      Η Γραμματέας


ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
Ύστερα από την πιο πάνω απόφαση έγινε συζήτηση για την ποινή που πρέπει να επιβληθεί.
   Ο        Εισαγγελέας πήρε τον λόγο και πρότεινε να επιβληθεί στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης επτά (7) μηνών για κάθε πράξη.
   Η συνήγορος του             κατηγορουμένου   πήρε τον λόγο και ζήτησε το ελάχιστο όριο της ποινής.
Μετά από αυτά Πλημμελειοδίκης με την παρουσία και της Γραμματέα κατάρτισε και αμέσως με παρόντες τους λοιπούς παράγοντες της δίκης δημοσίευσε την ταυτάριθμη με την παραπάνω απόφαση του, η οποία έχει ως εξής:

ΣΚΕΠΤΙΚΟ

   Επειδή η πράξη για την οποία κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος προβλέπεται και τιμωρείται σύμφωνα με τα άρθρα:


Επειδή το Δικαστήριο νια την επιμέτρηση των ποινών που θα εφαρμόσει σύμφωνα με το διατακτικό, μέσα στα όρια που διαγράφονται με ία παραπάνω άρθρα, λαμβάνει υπόψη αφενός τη βαρύτητα του εγκλήματος που τελέσθηκε και αφετέρου την προσωπικότητα του καταδικασθέντα. Για την εκτίμηση της βαρύτητας του εγκλήματος το Δικαστήριο αποβλέπει α) στη βλάβη που επήλθε από το έγκλημα και στον κίνδυνο που προκλήθηκε από αυτό β)στη φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος, καθώς επίσης σε όλες τις περιστάσεις χρόνου, τόπου, μέσων και τρόπου που συνόδευσαν την προπαρασκευή και την τέλεση του και γ) στην ένταση του δόλου(ή τον βαθμό της αμέλειας) του υπαιτίου, Για την εκτίμηση της προσωπικότητας του καταδικασθέντα το Δικαστήριο αποβλέπει, ενδεικτικά στο βαθμό της εγκληματικής διάθεσης του ενόχου που εκδηλώθηκε κατά την πράξη του και για την ακριβή διάγνωση αυτής α) στα αίτια από τα οποία ωθήθηκε προς τέλεση του εγκλήματος, στην αφορμή που δόθηκε και το σκοπό τον οποίο επεδίωξε β) στο χαρακτήρα του και στο βαθμό της ανάπτυξης του γ)στις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και τον προηγούμενο βίο του και δ) στην κατά και μετά την πράξη διαγωγή του ενδεικτικά δε, στη μετάνοια που επέδειξε και την προθυμία για ανόρθωση των συνεπειών της πράξης του. Για την επιμέτρηση της χρηματική ποινής λαμβάνονται υπ' όψη οι οικονομικοί όροι τόσο αυτού, όσο και των σε βάρος αυτού μελών της οικογένειας του.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Καταδικάζει τον κατηγορούμενο που κηρύχθηκε ένοχος σε φυλάκιση δέκα (10) μηνών για κάθε πράξη
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.

Θεσσαλονίκη 27 Νοεμβρίου 2010
Η Πλημμελειοδίκης                    H ΓραμματέαςΜετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης

Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο, από την Πλημμελειοδίκη πρότεινε να επιβληθεί στον κατηγορούμενο μία συνολική ποινή φυλάκισης δέκα πέντε (15) μηνών, αποτελούμενη από την ισοβαρή ποινή φυλάκισης των δέκα (10) μηνών της α' πράξης ως ποινή βάσης, που επαυξάνει κατά πέντε(5) μήνες από την άλλη ποινή φυλάκισης της β' πράξης.
Σ. Π. Φ = 10 + 5 = 15 μήνες.
Η συνήγορος του κατηγορουμένου, αφού έλαβε το λόγο, ζήτησε να επιβληθεί η μικρότερη συνολική ποινή που προβλέπει ο νόμος.
Μετά από αυτό η Πλημμελειοδίκης με την παρουσία και της Γραμματέα κατάρτισε και αμέσως με παρόντες τους λοιπούς παράγοντες της δίκης δημοσίευσε την ταυτάριθμη με την παραπάνω απόφαση του, η οποία έχει ως εξής :ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 94 ΠΚ περί καθορισμού συνολικής ποινής, των ποινών που έχουν επιβληθεί στον κατηγορούμενο για τα παραπάνω συρρέοντα εγκλήματα. Επομένως, πρέπει να καθοριστεί η αναφερόμενη στο διατακτικό συνολική ποινή, όπως ειδικότερα ορίζεται σε αυτό, Εν όψει και των προϋποθέσεων που καθορίζει η διάταξη αυτή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ σε βάρος του καταδικασθέντος μία συνολική ποινή φυλάκισης δέκα πέντε (15) μηνών, αποτελούμενη από την ισοβαρή ποινή φυλάκισης (10) μηνών της οι πράξης ως ποινή βάσης, που επαυξάνει κατά πέντε(5) μήνες από την άλλη ποινή φυλάκισης της β’ πράξης.
Σ. Π. Φ = 10 + 5 ::: 15 μήνες.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.

Θεσσαλονίκη 27 Νοεμβρίου 2010
Η Πλημμελειοδίκης                    H Γραμματέας

Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης
Η Πλημμελειοδίκης διαπίστωσε ότι εντός της δικογραφίας δεν υπάρχει αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου του κατηγορουμένου.
Σε σχετική ερώτηση της Πλημμελειοδίκη ο καταδικασθείς δήλωσε ότι δεν έχει καταδικαστεί άλλη φορά με ποινή μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών).
Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο από την Πλημμελειοδίκη, πρότεινε να ανασταλεί για φ/α έτη η συνολική ποινή φυλάκισης των δέκα πέντε (15) μηνών που επιβλήθηκε στον καταδικασθέντα, η έφεση του κατηγορουμένου να έχει αναστέλλουσα δύναμη, να αφαιρεθεί ο χρόνος της προσωρινής του κρατήσεως, να διαβιβαστούν αντίγραφα στον Εισαγγελέα κατόπιν μηνύσεως που υποβλήθηκε για παράνομη λήψη αποδεικτικού υλικού και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα ποσού σαράντα (40) ευρώ σε βάρος του καταδικασθέντα,
Η συνήγορος του καταδικασθέντα αφού έλαβε τον λόγο από την Πλημμελειοδίκη ζήτησε την αναστολή της ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκε στον εντολέα της, η έφεση που τυχόν θα ασκήσει ο κατηγορούμενος να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και να αφαιρεθεί ο χρόνος της προσωρινής του κράτησης.
Στη συνέχεια. ο λόγος δόθηκε στον Εισαγγελέα που πρότεινε να επιδικασθεί υπέρ της πολιτικώς ενάγουσας χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το ποσό των δέκα (10) ευρώ με τη ρηθείσα επιφύλαξη.
Ο πληρεξούσιος της πολιτικώς ενάγουσας πήρε τον λόγο και ζήτησε να επιδικασθεί το αιτηθέν ποσό.
Η συνήγορος του κατηγορουμένου πήρε τον λόγο και ζήτησε να επιδικασθεί το ελάχιστο του αιτηθέντος ποσού.
Μετά από αυτά η Πλημμελειοδίκης μι την παρουσία και της Γραμματέα κατάρτισε και αμέσως με παρόντες τους λοιπούς παράγοντες της δίκης δημοσίευσε την ταυτάριθμη με την παραπάνω απόφαση του, η οποία έχει ως εξής:

ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή δεν καθιερώνεται από κάποια διάταξη του ουσιαστικού (ή του δικονομικού) ποινικού δικαίου οποιοδήποτε τεκμήριο σε βάρος του κατηγορουμένου, ο οποίος μάλιστα με ρητή διάταξη της Ε.Σ.Δ.Α. (Ν.Δ. 5311974) τεκμαιρεται ότι είναι αθώος μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του (άρθρο θ παρ. 2), Σύμφωνα με το όρθρο 99 παρ. 1 του n. Κ., όπως ισχύει, αν κάποιος που δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή ανωτέρα των έξι μηνών, με μία μόνη ή με περισσότερες αποφάσεις που οι ποινές δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο καταδικασθεί σε τέτοια ποινή που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, το Δικαστήριο με την απόφασή του διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής για ορισμένο διάστημα, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τρία και ανώτερο από πέντε έτη, εκτός αν κρίνει με βάση ειδικά μνημονευόμενα στην αιτιολογία στοιχεία, ότι η εκτέλεση της ποινής κατά το όρθρο 82 είναι απολύτως αναγκαία για να αποτρέψει τον κατάδικο από την τέλεση νέων αξιοποίνων πράξεων. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η αναστολή δεν διατάσσεται παρά μόνο σε δύο περιπτώσεις. Η μια από αυτές είναι η προηγούμενη καταδίκη σε ποινή μεγαλύτερη από έξι μήνες, η οποία μπορεί να αποδειχθεί με οποιοδήποτε στοιχείο, και η δεύτερη, η ύπαρξη ειδικών στοιχείων, με βάση τα οποία κρίνει το Δικαστήριο, ότι είναι απολύτως αναγκαία η εκτέλεση της ποινής ως αποτρεπτικό μέτρο τέλεσης νέων αξιοποίνων πράξεων. Είναι εντελώς ολοφάνερο ότι ο καταδικασμένος δεν είναι υποχρεωμένος να αποδείξει τη μη ύπαρξη των προαναφερμένων περιπτώσεων, που σημαίνει ότι, αν δεν αποδειχθούν, είναι υποχρεωτική η αναστολή της εκτέλεσης της ποινής. Το ότι ο καταδικασθείς δεν έχει υποχρέωση να αποδείξει και την ως άνω πρώτη περίπτωση προκύπτει και από το άρθρο 575 κ.Π.Δ. ( βλ. σχ. ΑΠ 873/1996. ΑΠ 951/1996 Πoιv, Χρον. ΜΖ 464,465) που επιβάλλει υποχρέωση σε άλλους και όχι στον κατηγορούμενο να επισυνάψει στη δικογραφία αντίγραφο του ποινικού του μητρώου, η έλλειψη του οποίου μπορεί να αποτελέσει και σημαντικό αίτιο αναβολής της υπόθεσης (349 Κ.Π.Δ.), αν η αναβολή μπορεί να συντελέσει στη συμπλήρωση της έλλειψης ( βλ. σχετ. Εφ.θεσ. 660/1997 Ποιν. Χρον. ΜΖ σελ. 1173). Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει στη δικογραφία ποινικό μητρώο του κατηγορουμένου. Συνεπώς, εφόσον ο καταδικασθείς δηλώνει ότι δεν έχει προηγούμενη καταδίκη σε οποιαδήποτε άλλη στερητική της ελευθερίας ποινή και από κανένα στοιχείο δεν αποδεικνύεται το αντίθετο, πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν έχει προηγούμενη καταδίκη. Το ότι επίσης δεν είναι αναγκαία η εκτέλεση της ποινής (μόνο με μετατροπή) είναι σαφές, εφόσον δεν υπάρχει κανένα αντίθετο στοιχείο. (ΑΠ 289/2000, Ποιν. Χρον. 2000 σελ 686, ΑΠ 345/2000, Ποιν. Χρον. 2000 σελ. 899. ΑΠ 347/2000, Τριμ. Εφ.Θεσ. 1180/2001 Αρμ. 2001 σελ 1109). Συνεπώς, πρέπει να ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής για τρία(3) χρόνια.
Επειδή, κατά μεν τη διάταξη του άρθρου 471 παρ. 1 εδ. α' ΚΠΔ «Το ένδικο μέσο που ασκήθηκε από εκείνον που έχει το σχετικό δικαίωμα εμπρόθεσμα και νομότυπα, καθώς και η προθεσμία για την άσκηση, αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που προσβάλλονται, όταν ο νόμος δεν διατάζει διαφορετικά», κατά δε τη διάταξη του άρθρου 497 παρ. 2 εδ. α' του ίδιου Κώδικα «Αν με την καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών και πάνω ή αν αυτός που καταδικάστηκε βρισκόταν σε προσωρινή κράτηση ή αν η 'προσβαλλόμενη απόφαση κηρύσσει το δικαστήριο αναρμόδιο και παραπέμπει τον κατηγορούμενο στο μικτό ορκωτό, η κρίση για το αν η έφεση που ασκείται από τον κατηγορούμενο έχει το κατά το άρθρο 471 ανασταλτικό αποτέλεσμα ανήκει στο δικαστήριο που δίκασε, αυτό αποφασίζει αμετάκλητα αμέσως. ύστερα από την απαγγελία της απόφασης, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε έπειτα από δήλωση του κατηγορουμένου ότι θα ασκήσει έφεση». Στην προκειμένη περίπτωση, το Δικαστήριο κρίνει 'ότι συντρέχουν λόγοι, που συνηγορούν στο να έχει η τυχόν ασκηθησομένη από τον κατηγορούμενο έφεση ανασταλτικό αποτέλεσμα.
Από τη διάταξη του άρθρου 371 παρ.4 Κ,Ποιν.Δ. προκύπτει ότι το Δικαστήριο αφαιρεί από την πίνει που επιβλήθηκε το χρόνο της προσωρινής κράτησης του καταδικασμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Στην προκειμένη περίπτωση από την από 26-11-2010 έκθεση σύλληψης που συντάχθηκε από τον Aνθ/μο Δημήτριο Καλκοπέδη και τον Υπ/κα Kων/νo Μαρκοτίνη, αποδεικνύεται ότι ο κατηγορούμενος συνελήφθη στις 26-11-2010 και κρατήθηκε προσωρινά μέχρι σήμερα (27­11-2010), δηλαδή κρατήθηκε προσωρινά επί μία (1) ημέρας χρόνος ο οποίος πρέπει και να αφαιρεθεί από την ποινή φυλακίσεως που του επιβλήθηκε, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη.
Επειδή, η πολιτική αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή για το ποσό των δέκα (10) ευρώ, το οποίο κρίνει το Δικαστήριο ότι είναι ανάλογο προς την ηθική βλάβη που έχει υποστεί η πολιτικώς ενάγουσα από το αδίκημα.
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 582 ΚΠΔ, κάθε κατηγορούμενος, ο οποίος καταδικάζεται σε ποινή, καταδικάζεται ταυτόχρονα με την ίδια απόφαση και στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, σύμφωνα δε με τις διατάξεις του Ν. 663/1977 και την υπ' αριθμ. 58553/19­6-2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης, τα δικαστικά έξοδα επί αποφάσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, έχουν καθορισθεί στο ποσόν των σαράντα ( 40) ευρώ. Πρέπει. επομένως, εν όψει κα, της διατάξεως του άρθρου 373 ΚΠΔ, να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα, ποσού σαράντα ( 40) ευρώ, σε βάρος του καταδικασθέντα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναστέλλει την παραπάνω ποινή φυλάκισης των δέκα πέντε (15) μηνών για μία τριετία.
Αποφαίνεται η έφεση που τυχόν θα ασκήσει ο κατηγορούμενος να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
Αφαιρεί από την συνολική ποινή φυλακίσεως των δέκα 'πέντε (15) μηνών, που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο, τον χρόνο της προσωρινής κρατήσεώς του, δηλαδή χρόνο μία (1) ημέρας
Υποχρεώνει τον καταδικασθέντα να καταβάλει στην πολιτικώς ενάγουσα ως χρηματική ικανοποίηση το ποσό των δέκα (10) ευρώ.
Διατάσσει να διαβιβασθούν αντίγραφα στον Εισαγγελέα για νόμιμες ενέργειες κατόπιν μηνύσεως για παράνομη λήψη αποδεικτικού υλικού.
   Επιβάλλει σε βάρος του κατηγορουμένου τα δικαστικά έξοδα ποσού σαράντα (40) ευρώ.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.

Θεσσαλονίκη 27 Νοεμβρίου 2010
Η Πλημμελειοδίκης                       Η Γραμματέας

http://apofaseis-patrotis.blogspot.com/

10 σχόλια:


ΤΟΜΕΑΣ "ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ": ΤΟ ΤΕΚΤΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΙΣΑΝΔΡΟ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑΣ είπε...
ΕΛΛΗΝΕΣ !!! ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΚΤΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΙΣΑΝΔΡΟ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ «ΦΥΛΑΚΙΣΗ» ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΑΓΚΑΛΙΑ» ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΟΛΕΘΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΜΕ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΝ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΣΩ ΜΙΣΑΝΔΡΟΥ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ http://thlemaxos.pa-sy-a.gr/2008/03/15/10-00/pa-sy-a_thlemaxos_2008-03-15_10-00.htm#plohghsh_05
ΤΟΜΕΑΣ "ΝΕΜΕΤΩΡ": Ο ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ-ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΜΑΣΟΝΙΚΟ ~ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΑ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΟΥ ΣΕΤΙΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΥ ΘΗΛΕΩΣ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΘΕΝ «ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑΣ» ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΟΓΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΩΣ "ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΕΘΡΟΥ ΚΑΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ" ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΠΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΝΔΡΕΣ-ΚΗΦΗΝΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ-ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΣΣΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΟΛΕΘΡΙΟ ΑΝΟΣΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΦΙΓΟΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΕΝΝΟΚΤΟΝΙΚΟΥ ΥΠΕΡΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΖΟΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ είπε...
http://nemetwr.pa-sy-a.gr/2010/05/25/00-00/pa-sy-a_nemetwr_2010-05-25_00-00.htm#plohghsh_05
"ANTI AMAZON": ΣΤΗΝ "ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΩΣΦΟΡΟΥ" ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΠΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ είπε...
http://anti-amazon.blogspot.com/2011/02/blog-post_27.html
Ανώνυμος είπε...
Κύριοι, και Κυρίες .... Επιβάλετε την παραφύσην διαστροφή σας μέσω του κατασκευάσματος που ονομάσατε "Νομικό Σύστημα" Από τον Νομικό σας Πολιτισμό απολαμβάνετε προστασίας, ...όχι για πολύ. Το αίμα της ψυχής των παιδιών μας θα σας πνίξει.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΚΟΛΥΜΒΥΤΕΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ είπε...
ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΜΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ:ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΝΑΜΕΤΑΔΩΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΙΑ ΜΑς ΝΑ ΑΛΑΞΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Νο 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ!! ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ!!!!
"ANTI AMAZON": ΤΙ ΕΚΑΝΕ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΨΙΛΟΝ-Ε ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε. ΣΤΙΣ 18/11/2007 ΕΒΡΙΖΑΝ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΩΣ ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΑΓΑΝ ΤΟΝ ΚΥΝΑΙΔΙΣΜΟ ΤΟΝ ΛΕΣΒΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΦΙΛΟΦΥΛΙΑ (;) - ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ (!) ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ (!) ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ (!) είπε...
http://anti-amazon.blogspot.com/2011/03/18112007.html
ΒΡΙΖΟΥΝ ΩΣ ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΙΣΑΝΔΡΩΝ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΑΙΔΟΙΟΔΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΣΤΡΟΔΟΥΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ είπε...
(πατήστε πάνω στον τίτλο ή χρησιμοποιήστε το Link για να δείτε την ύβρη κατά των ανδρών) http://polemos.pa-sy-a.gr/epsilon_e_t866_2007-11-18_s000a_%28900p%29_%2806%25%29.htm
Ανώνυμος είπε...
Πολιτικοί και Δικαστές που αφήνουν ορφανά παιδιά που έχουν και τους δύο γονείς στη ζωή, είναι παραβάτες των απαράγραπτων φυσικών νόμων, δημιουργώντας έναν νομικό "θάνατο" ζωντανών ανθρώπων. Τιμωρία τους ελπίζω να είναι τύψεις τους, οι οποίες ως γνωστόν και αυτές ποτέ δεν παραγράφονται.
THE TRUE FACE OF FEMINISM AND MATRIARCHY - FEMINISM AND MATRIARCHY IS FASCISM AND TYRANNY AND DESTROYING HUMANITY - ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑΣ - ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ είπε...
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: http://anakoinwths.pa-sy-a.gr/2010/07/22/04-00/pa-sy-a_anakoinwths_2010-07-22_04-00.htm#plohghsh_03
THE MATRIARCHY IS PREPARED TO TYRANNIC AND DEPOPULATION HUMANITY - Η ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΥΡΑΝΝΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΗΜΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ είπε...
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: http://anakoinwths.pa-sy-a.gr/2010/07/08/10-00/pa-sy-a_anakoinwths_2010-07-08_10-00.htm#plohghsh_03

Τα παιδιά σου δεν είναι παιδιά σου…Όσο πιο γρήγορα συνειδητοποιήσουμε ότι τα παιδιά μας δεν μας ανήκουν, τόσο πιο γρήγορα θα γίνουμε καλύτεροι γονείς και αυτά καλύτεροι άνθρωποι για την κοινωνία, μα πάνω απ’ όλα για το Θεό!

Η λαχτάρα του ανθρώπου για τη δημιουργία παιδιών είναι έμφυτη, όχι όμως για να γίνουν κτήμα του και συνεχιστές της πορείας του, αλλά γιατί τα παιδιά είναι εκπρόσωποι της Ζωής! Μπορεί να φέρουν βιολογικά στοιχεία των γονέων και προγόνων τους, όμως οι γονείς αποτελούν απλά το μέσον για να έρθουν στη ζωή αυτή.  Δεν δημιουργούνται από εμάς. Η ψυχή τους, το κύριο ζωοποιό στοιχείο δίνεται από το Θεό και σε Αυτόν ανήκει. Μα πώς μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να το διακρίνουν; Κοιτώντας μες τα μάτια τους βλέπεις την ουράνια ομορφιά, την ομορφιά του Θεού που μας έπλασε κατ’ εικόνα και ομοίωσή Του! Κάθε ανάσα τους αναδύει την ουράνια ευωδία. Κάθε χτύπος της καρδιάς τους μας ωθεί στον ουρανό! Μπορούμε προσωρινά να δώσουμε μια στέγη στο σώμα τους, όχι όμως και στην ψυχή τους, γιατί αυτή φωλιάζει στην αγκαλιά του Θεού!
Αυτό που μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά είναι να στεκόμαστε ένα βήμα πίσω τους, φροντίζοντάς τα, καθοδηγώντας τα, μα πρώτα από όλα να προσευχόμαστε για αυτά στο Θεό. Γιατί ουσιαστικά Αυτός τα φροντίζει, Αυτός τα καθοδηγεί, τα φωτίζει, τα χαριτώνει… όπως όλους μας άλλωστε!

 Παναγιώτα
 μητέρα 2 παιδιών

Ποίημα αφιερωμένο στους γονείς…

Τα παιδιά σου δεν είναι παιδιά σου
Είναι οι γιοι και οι κόρες της λαχτάρας της Ζωής για τη Ζωή.
Δημιουργούνται διαμέσου εσένα, αλλά όχι από σένα
Κι αν και βρίσκονται μαζί σου, δε σου ανήκουν.
Μπορείς να τους δώσεις την αγάπη σου, αλλά όχι τις σκέψεις σου
Αφού ιδέες έχουν δικές τους.
Μπορείς να δίνεις μια στέγη στο σώμα τους, αλλά όχι και στις ψυχές τους
Αφού οι ψυχές τους κατοικούν στο σπίτι του αύριο
που εσύ δεν πρόκειται να επισκεφτείς ούτε και στα όνειρά σου.
Μπορείς να προσπαθήσεις να τους μοιάσεις
αλλά μη γυρέψεις να τα κάνεις σαν εσένα
Αφού η ζωή δεν πάει προς τα πίσω ούτε ακολουθεί στο δρόμο του το χτες
Είσαι το τόξο από το οποίο τα παιδιά σου
ωσάν ζωντανά βέλη ξεκινάνε για να πάνε μπροστά….

ΕΠΙΠΛΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΟΥΣΤΟ