Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΠΛΟΚ ΕΠΙΤΑΓΩΝ (ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ)
Με την απόφαση 1768/2009 του Αρείου Πάγου, απορρίφθηκε αναίρεση κατά της υπ' αρ. 6.490/2006 απόφασης του Εφετείου Αθηνών σύμφωνα με την οποία
"Οι εν λόγω προστηθέντες (σ.σ. υπάλληλος και δικηγόρος) της τράπεζας, αν και υποχρεούντο, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, αλλά και τις σχετικές εγκυκλίους της τράπεζας, να προβαίνουν σε προηγούμενο έλεγχο για την έκδοση βιβλιαρίου επιταγών, αυτοί από αμέλειά τους, παρέλειψαν να προβούν στον έλεγχο αυτό και παρέδωσαν στον εμφανισθέντα ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας το μπλόκ των επιταγών, από το οποίο εκδόθηκαν μετέπειτα από αυτόν, υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, οι άνω μη πληρωθείσες επιταγές, νόμιμος κομιστής των οποίων ήταν ο ενάγων. Με βάση τις παραδοχές αυτές, το Εφετείο δέχθηκε την έφεση του ήδη αναιρεσιβλήτου και εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση, ακολούθως δε δέχθηκε την εξ αδικοπραξίας αγωγή αυτού και κατεδίκασε τους ήδη αναιρεσείοντες (Τράπεζα και προστηθέντες) να του καταβάλουν ως αποζημίωση, (περιουσιακή ζημία και χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη) εις ολόκληρον δε ο καθένας και νομιμοτόκως, ποσό 16.147.39 ευρώ. " 
dikastis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΠΛΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΟΥΣΤΟ